Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
20/01/2020 - Lượt xem: 321

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 4763/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019.

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 4763/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019.

Theo đó, công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019, gồm các danh mục sau:

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ năm 2019.

Văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2019:

STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản
1 Nghị quyết Số 192/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tiền Giang
2 Nghị quyết Số 242/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc ngành giao thông - vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
3 Nghị quyết Số 271/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
4 Nghị quyết Số 07/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011 Về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang
5 Nghị quyết Số 23/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
6 Nghị quyết Số 43/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
7 Nghị quyết Số 44/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 242/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc ngành giao thông - vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
8 Nghị quyết Số 55/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
9 Nghị quyết Số 82/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011
10 Nghị quyết Số 95/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 Quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
11 Nghị quyết Số 105/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
12 Nghị quyết Số 129/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 Quy định mức hỗ trợ cánh đồng lớn, gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
13 Nghị quyết Số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 Quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
14 Nghị quyết Số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
15 Nghị quyết Số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 271/2010/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
16 Nghị quyết Số 31/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Tiền Giang
17 Nghị quyết Số 05/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2018 - 2019
18 Quyết định Số 01/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 Về việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
19 Quyết định Số 26/2007/QĐ-UBND ngày 26/6/2007 Ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp giữa các cơ quan của tỉnh trong việc thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
20 Quyết định Số 01/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
21 Quyết định Số 49/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 Ban hành quy định trình tự, thủ tục tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm tế, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
22 Quyết định Số 05/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trái, hoa màu và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất
23 Quyết định Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 Quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
24 Quyết định Số 26/2015/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh
25 Quyết định Số 29/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 Ban hành Bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
26 Quyết định Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
27 Quyết định Số 17/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
28 Quyết định Số 23/2016/QĐ-UBND ngày 02/5/2016 Ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
29 Quyết định Số 25/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
30 Quyết định Số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 Ban hành Quy định thẩm quyền và trình tự tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
31 Quyết định Số 09/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh
32 Quyết định Số 19/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 Ban hành Bộ đơn giá về tư liệu môi trường, xây dựng ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
33 Quyết định Số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 Bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh
34 Quyết định Số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 Sửa đổi Điều 27 của Quy định thẩm quyền và trình tự tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh
35 Quyết định Số 30/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 Ban hành Quy định mức đóng góp, các khoản chi phí và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
36 Quyết định Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
37 Quyết định Số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
38 Chỉ thị Số 31/2008/CT-UBND ngày 24/12/2008 Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Văn bản hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2019:

STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản

1

Nghị quyết Số 140/2007/NQ-HĐND ngày 14/9/2007 Thông qua đề án phát triển thể dục thể thao xã, phường, thị trấn tỉnh Tiền Giang đến năm 2010

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh hết hiệu lực một phần năm 2019.

STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản Nội dung, quy định hết hiệu lực
1 Nghị quyết Số 21/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chế độ phụ cấp, hỗ trợ kiêm nhiệm, hỗ trợ cho một số chức danh ở cấp xã; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Khoản 3 Điều 1
2 Nghị quyết Số 18/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2017 - Tiết b điểm 1.1 khoản 1 Điều 4

- Tiết c, tiết d điểm 2.1 khoản 2 Điều 4

- Điều 5

- Điểm a khoản 1 Điều 6

- Điểm a khoản 1 Điều 7

- Điểm a khoản 1 Điều 9

- Điểm a khoản 1 Điều 13

- Điểm a khoản 2 Điều 13

- Điểm b khoản 3 Điều 13

- Điểm a khoản 1 Điều 14

- Điểm b khoản 1 Điều 17

3 Quyết định Số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển Hợp tác xã - Điều 1

- Điều 2

- Điều 7

- Điều 9

- Điểm a khoản 3 Điều 10

- Khoản 2 Điều 16

- Khoản 2 Điều 18

- Điều 23

4 Quyết định Số 44/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 Ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang - Khoản 3, Khoản 10 Điều 3 của Quy định

- Điều 4 của Quy định

- Khoản 1, 2, 9, 11, 12 Điều 5 của Quy định

- Điều 8 của Quy định

- Khoản 2, 3 Điều 10 của Quy định

- Khoản 1, Điều 11 của Quy định

- Điều 12 của Quy định

- Khoản 2, Điều 13 của Quy định

- Khoản 1 Điều 14 của Quy định

- Điều 15 của Quy định

- Khoản 1 Điều 17 của Quy định

- Khoản 2 Điều 18 của Quy định

- Khoản 2 Điều 20 của Quy định

- Khoản 1 Điều 21 của Quy định

- Khoản 2 Điều 22 của Quy định

- Khoản 1, 3 Điều 23 của Quy định

- Điều 24 của Quy định

- Khoản 2 Điều 26 của Quy định

- Khoản 1, 2, 4 Điều 27 Quy định

- Điều 28 của Quy định

- Khoản 1 Điều 31 của Quy định

- Khoản 1 Điều 34 của Quy định

- Điều 35 của Quy định

- Khoản 5 Điều 36 của Quy định

- Khoản 1 Điều 37 của Quy định

- Khoản 1, 4 Điều 38 của Quy định

- Khoản 2, 3 Điều 40 của Quy định

- Khoản 1, 2 Điều 41 của Quy định.

5 Quyết định Số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định uản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Khoản 8, Điều 1

- Điều 9

6 Quyết định Số 10/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang - Khoản 1, Điều 2

- Điều 3

- Điều 4

7 Quyết định Số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh quy định đối tượng, tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế của Công đoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang - Khoản 1, Điều 2

- Khoản 2, Điều 3

Bé Hai

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-