Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển du lịch
14/04/2019

Ngày 28/3/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Ngày 28/3/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tăng năng lực cạnh tranh của ngành du lịch, góp phần nhanh chóng đưa du lịch Tiền Giang trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực du lịch của tỉnh có quy mô, cơ cấu, chất lượng cao; tạo ra lực lượng lao động có kiến thức, kỹ năng ngày càng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện hội nhập. Bảo đảm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong ngành du lịch gắn với nhu cầu phát triển ngành, lĩnh vực, nhu cầu xã hội và thị trường lao động. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành du lịch có trình độ học vấn và kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập và bền vững.

Theo đó, để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện các nội dung sau: Đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất lượng lao động trong lĩnh vực du lịch; xã hội hóa trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác để phát triển nguồn nhân lực; tuyên truyền nâng cao nhận thức về hoạt động du lịch...

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: