Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Bứt phá ngoạn mục trong xây dựng nông thôn mới!
20/09/2019 - Lượt xem: 632

Chiều ngày 18/9/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh chủ trì Hội nghị.

Chiều ngày 18/9/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Thi.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, sau gần thập niên triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bắt đầu từ việc tổ chức thực hiện chủ yếu ở 11 xã điểm ở thời điểm ban đầu, đến nay, với sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ hệ thống chính trị, chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trên toàn tỉnh, được nhân dân tích cực tham gia, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới đã từng bước được xác lập,... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng như hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tính đến ngày 30/8/2019, toàn tỉnh có 72 xã (50%) được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; số tiêu chí đạt bình quân toàn tỉnh là 15,7 tiêu chí/xã (tăng thêm 10 tiêu chí so với thời điểm năm 2010 và tăng thêm 4,2 tiêu chí so với thời điểm cuối năm 2015; cao hơn so với bình quân chung vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 15,43 tiêu chí/xã và bình quân chung toàn quốc là 15,26 tiêu chí/xã); không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí. Kết quả trên đã giúp tỉnh về sớm hơn 01 năm so với Nghị quyết Tỉnh ủy, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh (mục tiêu đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới) và vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (chỉ tiêu giao đến năm 2020 tỉnh Tiền Giang phải đạt 70 xã).


Ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trần Thi.

Bên cạnh đó, việc thực hiện mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới của 02 huyện Chợ Gạo và Gò Công Đông cũng đã có những kết quả tích cực. Huyện Chợ Gạo hiện có 11/18 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 07 xã còn lại sẽ phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019, huyện Gò Công Đông hiện có 08/11 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã còn lại sẽ phấn đấu đạt chuẩn vào quý 2/2020. Đối chiếu với các tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hiện cả 02 huyện đã đạt 04/9 tiêu chí, phấn đấu tới đây sẽ đạt thêm ít nhất 02 tiêu chí nữa (giao thông, điện hoặc môi trường) để đủ điều kiện đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.


Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Thi.

Kết quả trên cũng cho thấy, phong trào thi đua "Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới" trong suốt những năm qua đã được diễn ra sôi nổi và rộng khắp trên toàn tỉnh đã có tác động tích cực, làm thay đổi nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp và nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn được nâng lên. Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới đã từng bước được xác lập, qua đó đã kịp thời khuyến khích, động viên người dân tham gia đóng góp tích cực hơn trong quá trình thực hiện Chương trình tại địa phương: Theo số liệu báo cáo, tổng nguồn lực huy động được để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2019 đạt trên 52.394 tỷ đồng (riêng giai đoạn 2016 - 2019 là 34.730 tỷ đồng, chiếm 2/3 tổng đầu tư), trong đó vốn huy động trong cộng đồng dân cư hơn 5.771 tỷ đồng và trong suốt quá trình thực hiện Chương trình, tỉnh Tiền Giang không có phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Từ kết quả đạt được, giai đoạn 2011 - 2019, có 73 tập thể được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, 501 tập thể và 3.386 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã…


Ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Trần Thi.

Bên cạnh thành tựu nổi bật trên, báo cáo tại Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trước hết, một số địa phương vẫn còn tâm lý trông chờ việc hỗ trợ từ cấp trên trong việc đầu tư các công trình về kết cấu hạ tầng mà chưa quan tâm đúng mức đến việc phát huy vai trò chủ thể trong việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí gắn liền với việc phát huy ý thức cộng đồng của nhân dân, nhất là các tiêu chí về tổ chức sản xuất, y tế (chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế), môi trường và an toàn thực phẩm…; một số địa phương có biểu hiện thỏa mãn với kết quả đã đạt được sau khi xã đạt chuẩn, từ đó công tác lãnh đạo, điều hành Chương trình có dấu hiệu chững lại, nhiều xã không nâng chất được các tiêu chí đã đạt, thậm chí không duy trì được đủ 19/19 tiêu chí như ở thời điểm được đánh giá đạt chuẩn; kết quả xây dựng nông thôn mới giữa huyện, thành, thị chưa thật sự đồng đều nhau, có huyện chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Tân Phú Đông)...


Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Trần Thi.

Sau khi nghe tham luận và các ý kiến phát biểu của đại biểu là bí thư cấp ủy cấp huyện, xã, ý kiến của lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, trong kết luận chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu ra các vấn đề vừa có tính tổng quan, vừa là bài học kinh nghiệm cần tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đó là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy các cấp, lãnh đạo toàn hệ thống chính trị vào cuộc; Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đưa phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, tiếp tục chuyển nhanh từ "lượng" sang "chất"; Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp yêu cầu mới, đặc biệt là "chính sách nguồn lực đầu tư", quan tâm các xã còn nhiều khó khăn, các xã bãi ngang ven biển…; Tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tính "tự ái cách mạng", sự nỗ lực, ý chí phấn đấu vươn lên trong xây dựng nông thôn mới của các xã còn lại của tỉnh; Rà soát, xóa "xã trắng về doanh nghiệp" (nếu có); Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là vấn đề thu nhập, xây dựng và vận hành tốt các thiết chế văn hóa cơ sở...


Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Trần Thi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các ngành, các cấp rút ra những kinh nghiệm quý trong công tác chỉ đạo, điều hành, như: Kinh nghiệm về tổ chức, vận hành hoạt động của các cấp Ban Chỉ đạo; kinh nghiệm về giám sát của Hội đồng nhân dân, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (thực tiễn chứng minh, công tác giám sát càng nhiều thì chất lượng xây dựng nông thôn mới càng cao, càng được nhân dân đồng tình, ủng hộ); kinh nghiệm về điều hành nội bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền, hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe nhân dân góp ý xây dựng chính quyền, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh...

 Quốc Anh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-