Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tư vấn du học
25/11/2019 - Lượt xem: 1125

Ngày 12/11/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 3893/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tư vấn du học trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/11/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 3893/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tư vấn du học trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi chung là đơn vị) có liên quan trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Trách nhiệm chung của các sở, ban, ngành, các đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến các quy định về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tư vấn du học; quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan không làm cộng tác viên tuyên truyền tư vấn du học, tư vấn đi làm việc ở nước ngoài cho các đơn vị chưa được cấp phép.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh trong công tác quản lý hoạt động đưa người đi làm việc, học tập ở nước ngoài nhằm phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất nếu phát hiện các cá nhân, đơn vị hoạt động tư vấn du học, đưa người đi làm việc ở nước ngoài nhưng không có giấy phép hoạt động, các đơn vị có giấy phép hoạt động tư vấn du học nhưng lại hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và ngược lại hoặc các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực nói trên có hành vi quảng cáo sai sự thật. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh kiến nghị và đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh về quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thông báo, đăng tải trên trang tin điện tử của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách các đơn vị hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và được tỉnh thẩm định hồ sơ được phép tư vấn, tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc, học tập ở nước ngoài. Lựa chọn doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tuyển dụng thực tập sinh có uy tín, hợp đồng tốt; hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, các trường trung cấp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ký kết với các doanh nghiệp được lựa chọn. Giao Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang làm đầu mối nắm bắt, xúc tiến, theo dõi mối quan hệ phối hợp giữa các doanh nghiệp với các địa phương, các trường trung cấp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;... Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt việc quản lý các đơn vị tư vấn du học, học nghề, tạo điều kiện cho các đơn vị này hoạt động theo đúng quy định, tránh gây hiểu nhầm cho học sinh và người dân về du học và đi làm việc ở nước ngoài. Kịp thời cung cấp thông tin cho Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh các vấn đề cần lưu ý đối với hoạt động của các đơn vị có liên quan trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo đúng quy định. Tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập và lao động; cảnh báo học sinh và phụ huynh học sinh trước những thông tin quảng cáo không chính xác về tư vấn du học; tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh và phụ huynh, người dân khi đi học tập và làm việc ở nước ngoài, đảm bảo không vi phạm các quy định của nước sở tại...

Sở Ngoại vụ: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn và thực hiện việc đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài đối với người lao động của tỉnh trước khi đi làm việc ở nước ngoài tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước mà người lao động đến làm việc để thực hiện việc bảo hộ công dân khi có yêu cầu hoặc đề nghị. Phối hợp với các đơn vị xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình người lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội liên hệ cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài để tìm hiểu thông tin thị trường lao động ở các nước có tiềm năng đối với lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh và cung cấp thông tin đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xây dựng chiến lược, kế hoạch đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tổ chức thực hiện...

Công an tỉnh: Tổ chức nắm tình hình, phối hợp quản lý các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật của người dân liên quan đến hoạt động đưa người đi lao động, học tập ở nước ngoài; vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm liên quan đến hoạt động đưa người đi lao động, học tập ở nước ngoài tại địa phương. Điều tra, xử lý đối với những trường hợp phát hiện có dấu hiệu phạm tội, tội phạm liên quan đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tư vấn du học của cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của mình trên cơ sở thông tin do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cung cấp hoặc phát hiện được.

Các sở, ban, ngành tỉnh: Thường xuyên tuyên truyền pháp luật liên quan đến các quy định về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tư vấn du học; nắm tình hình, cung cấp thông tin về các cá nhân, đơn vị có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tư vấn du học.

Các hội, đoàn thể tỉnh: Chỉ đạo cơ quan hội, đoàn thể cấp huyện phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan tăng cường tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tư vấn du học trong đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đề nghị Báo Ấp Bắc: Rà soát, tìm hiểu thông tin các đơn vị có hoạt động tư vấn du học, tư vấn đi làm việc ở nước ngoài từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo trước khi đăng tải thông tin quảng cáo; từ chối đăng tải thông tin đối với các đơn vị chưa được cấp phép, chưa được chấp thuận.

Trường Đại học Tiền Giang, Trường Cao đẳng Tiền Giang, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang: Chỉ thực hiện hợp tác tư vấn du học với các đơn vị đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và hợp tác các hoạt động tư vấn, đào tạo ngoại ngữ, chuyên môn tạo nguồn đi làm việc ở nước ngoài với các đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trước khi thực hiện hợp tác với các đơn vị, các trường phải cung cấp thông tin về đơn vị hợp tác và có sự đồng ý bằng văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với đơn vị hoạt động tư vấn, tuyển dụng người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với đơn vị hoạt động tư vấn du học…

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn chỉ được hợp tác với những đơn vị đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản chấp thuận. Trường hợp phát hiện cá nhân, đơn vị hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tuyển dụng thực tập sinh, tư vấn du học chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo thì kịp thời báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các ngành xử lý.

Bé Hai

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-