Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Ban hành Bộ khung tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công
02/07/2019

Ngày 12/6/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 1915/QĐ-UBND ban hành Bộ khung tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi tắt là  Bộ khung tiêu chí PAPI), với các nội dung

Ngày 12/6/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 1915/QĐ-UBND ban hành Bộ khung tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi tắt là  Bộ khung tiêu chí PAPI), với các nội dung sau:

Mục tiêu: Xác định Bộ khung tiêu chí PAPI để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Hàng năm triển khai đánh giá, xác định, công bố xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công và tổ chức khen thưởng.

Yêu cầu: Bộ khung tiêu chí PAPI phải bám sát nội dung Bộ Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) do các cơ quan Trung ương xây dựng, công bố; Xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần, từ đó đánh giá, công bố xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng là UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Bộ khung tiêu chí PAPI được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá như sau: Tham gia của người dân cấp cơ sở; Công khai minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Tuấn Anh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-