Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa
05/04/2019

Cách nay 10 năm, bằng Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt "Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020". Cùng cả nước, tỉnh Tiền Giang đã tích cực triển khai, đến nay đã có những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực phát triển văn hóa, xin điểm qua một vài nét

Cách nay 10 năm, bằng Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt "Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020". Cùng cả nước, tỉnh Tiền Giang đã tích cực triển khai, đến nay đã có những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực phát triển văn hóa, xin điểm qua một vài nét:

* Hoạt động văn hóa - văn nghệ đúng chủ trương, đường lối

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động văn hóa - nghệ thuật tỉnh nhà. Trong đó, đã phê duyệt Đề án Phát triển văn học, nghệ thuật Tiền Giang giai đoạn 2014 - 2024, Đề án Bảo tồn, phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020, thành lập Giải thưởng Văn học - nghệ thuật Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân (năm 2011), định kỳ 5 năm xét khen thưởng một lần cho các văn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh, đến nay đã xét trao giải thưởng 2 lần với 40 tác giả nhận giải. Công tác bồi dưỡng nghề nghiệp cho đội ngũ văn nghệ sĩ cũng được tỉnh quan tâm, hỗ trợ bằng nhiều hình thức như mở trại sáng tác, tọa đàm, hội thảo: Từ việc sử dụng Quỹ sáng tác, 10 năm qua, Hội Văn học Nghệ thuật mở gần 150 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho văn nghệ sĩ các chuyên ngành; tổ chức 40 trại sáng tác, 60 chuyến đi thực tế; 40 cuộc tọa đàm các chuyên ngành văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, lý luận phê bình để nâng cao chất lượng chuyên môn của các chi hội và hội viên; tổ chức 8 cuộc hội thảo về đổi mới phương thức quản lý, nâng cao sức sáng tạo văn học, nghệ thuật của văn nghệ sĩ Tiền Giang; củng cố và nâng cao hoạt động lý luận phê bình văn học và giữ gìn bản sắc dân tộc trong văn học, nghệ thuật thời kỳ mới... Qua đó đã có thêm nhiều gương mặt mới cho phong trào văn nghệ của tỉnh, đồng thời giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và hội viên nâng cao chất lượng quản lý chuyên môn và kiến thức nghề nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, chuyên môn, đạo đức cho đội ngũ cán bộ quản lý, trí thức, văn nghệ sĩ; phổ biến thông tin thời sự và những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời định hướng đúng cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ có sự thống nhất cao về quan điểm, lập trường chính trị, làm nền tảng tư tưởng cho hoạt động sáng tác; thường xuyên tổ chức cho văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế nhằm nâng cao tay nghề và tạo cảm hứng sáng tác. Nhờ vậy đã tập hợp đông đảo lực lượng văn nghệ sĩ, trí thức, sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, nhất là trong đấu tranh chống các khuynh hướng sáng tác chạy theo thị hiếu tầm thường hoặc trái với đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng.

* Di sản văn hóa luôn được bảo tồn và phát huy

Đối với văn hóa vật thể, hiện toàn tỉnh có 173 di tích được xếp hạng, gồm 22 di tích cấp quốc gia, trong đó có 01 di tích quốc gia đặc biệt và 151 di tích cấp tỉnh, 1.767 di tích, địa điểm, sự kiện lịch sử được đưa vào danh mục chờ xếp hạng. Trong 10 năm qua, tỉnh đã đầu tư xây dựng nhiều công trình văn hóa: Tượng đài, bia căm thù, bia chiến thắng, bia lưu niệm để giáo dục truyền thống lịch sử - cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhiều di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh được trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các di tích trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến nay đã phục vụ gần 4 triệu lượt khách tham quan du lịch (riêng tại Bảo tàng tỉnh đón tiếp gần 2,3 triệu lượt khách đến tham quan thưởng lãm), lượng khách liên tục tăng hàng năm.

Đối với việc bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể, hàng năm trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc hội thi, liên hoan đờn ca tài tử, cải lương, nhạc lễ, múa bóng rỗi, múa lân, trưng bày triển lãm hoa kiểng, chưng nghi... Các đơn vị đã tổ chức biểu diễn trên 600 chương trình ca khúc, ca cổ, sân khấu qua hình thức biểu diễn trực tiếp và qua sóng phát thanh, truyền hình. Xuất bản tập sách "Hỏi đáp về tập tục tín ngưỡng và lễ thức theo dòng đời người xưa và nay" nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, đồng thời tập huấn cho 97 nghệ nhân nhạc lễ trong tỉnh, nhằm hướng cho các ban nhạc lễ sử dụng đúng các bài bản nhạc lễ theo nguyên tắc cổ truyền, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Các đình miếu, chùa chiền, cơ sở thờ tự của các tôn giáo đều thành lập Ban thờ tự nên hoạt động tế lễ đúng nề nếp, qui định Nhà nước. Hiện Tiền Giang có 01 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội Trương Định) và 03 di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh.

Đặc biệt, thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử tỉnh Tiền Giang và chủ trương "Sáng đèn Rạp hát Thầy Năm Tú", trong 3 năm 2015 - 2017, ngành đã tập hợp trên 500 tài tử trong và ngoài tỉnh, xây dựng 30 trích đoạn cải lương, tổ chức trên 100 buổi biểu diễn thu hút đông đảo tài tử và khán giả mộ điệu đến giao lưu, góp phần khơi dậy mạnh mẽ phong trào đờn ca tài tử của tỉnh; từ tháng 5-2017 đến nay, định kỳ vào tối ngày 17 hàng tháng, Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh đều tổ chức biểu diễn miễn phí Chương trình nghệ thuật "Dạ khúc tri âm" thu hút đông đảo khán giả. Đây là hoạt động nhằm góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương của tỉnh - nơi được xem là cái nôi của sân khấu cải lương Nam bộ.

Trong 10 năm qua, tỉnh đã tổ chức khoảng 350 cuộc trưng bày, triển lãm về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm với nhiều nội dung phong phú. Đặc biệt, Cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức hàng năm đã trở thành sân chơi truyền thống, thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tham gia. Bên cạnh đó, một số đề tài nghiên cứu của tỉnh cũng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiệm thu như: Nghề làm bánh phồng Cái Bè - Tiền Giang; Nghệ thuật xây chầu - đại bội ở Tiền Giang; Các món mắm vùng Gò Công; Nghề làm hủ tiếu ở Mỹ Phong (TP. Mỹ Tho); Nghề dệt chiếu Long Định (huyện Châu Thành); toàn tỉnh có 12 nghệ nhân được tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"...

* Thiết chế văn hóa cơ sở được tập trung đầu tư

Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chú trọng đầu tư. Hiện toàn tỉnh có 01 Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, 01 Nhà Thiếu nhi cấp tỉnh, 11 Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện, 100 Nhà văn hóa, Trung tâm Văn hóa cấp xã (trong đó có 72 Trung tâm Văn hóa - Thể thao). Trong 10 năm qua, các thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh đã tổ chức trên 1.000 cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thu hút hàng ngàn diễn viên không chuyên tham gia biểu diễn, phục vụ hàng chục ngàn lượt công chúng dự xem, tạo ra môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các Nhà văn hóa, Trung tâm Văn hóa - thể thao cấp xã còn tổ chức các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ sở thích, mở lớp năng khiếu, tổ chức tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng các chương trình văn nghệ biểu diễn phục vụ nhân dân gắn với các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương...

* Đội ngũ văn hóa, văn nghệ được phát huy sức sáng tạo

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ luôn được tỉnh quan tâm, xây dựng, hiện có 495 người làm công tác này, trong đó cấp tỉnh 136 người, cấp huyện 186 người, cấp xã 173 (công chức văn hóa - xã hội). Tỉnh cũng đã xây dựng được một đội ngũ cộng tác viên làm công tác văn hóa, văn nghệ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, có tâm huyết với ngành xứng đáng là những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, thể hiện sự vững vàng về quan điểm, lập trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cầm bút, tích cực phê phán cái sai, lạc hậu, cổ vũ cái đẹp trong hoạt động sáng tác. Thời gian qua, hoạt động sáng tác văn hóa - nghệ thuật trong tỉnh diễn ra sôi nổi, phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, số lượng tăng; nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật trong tất cả các loại hình nghệ thuật từ văn học, sân khấu, nhiếp ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, múa… thể hiện qua những đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân; chủ nghĩa nhân văn, phẩm chất nhân đạo được phát huy và đề cao; văn học, nghệ thuật đã cố gắng phát hiện, khẳng định các nhân tố mới, tham gia đấu tranh lên án cái xấu, cái ác và sự biến chất, thoái hóa về nhân cách, lối sống, đạo đức trong một bộ phận xã hội.

Nhìn lại 10 năm, việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả trên, sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh cũng còn một số hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển chung của một tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế, chưa giới thiệu hết những nét đặc sắc của văn hóa Tiền Giang trong quá trình tham gia hội nhập... Các vấn đề này đang được tỉnh tập trung giải quyết, quyết tâm đến năm 2020 hoàn thành toàn diện mục tiêu Chính phủ đã đề ra.

Phùng Quốc Anh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: