Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thực hiện xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
30/11/2019 - Lượt xem: 620

Ngày 30/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 358/KH-UBND về việc xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, nhằm cải thiện và nâng cao đời sống cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng. Phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Ngày 30/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 358/KH-UBND về việc xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, nhằm cải thiện và nâng cao đời sống cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng. Phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố và thị xã căn cứ các chính sách giảm nghèo hiện hành, từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước, các địa phương tổ chức phân loại đối tượng hộ nghèo cần hỗ trợ những gì (nhà ở, đất sản xuất, việc làm, vốn sản xuất... ) để đề xuất các giải pháp phù hợp.

Cụ thể: Đối với những hộ thiếu vốn sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt: Tư vấn về chính sách vay vốn hộ nghèo để sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Hỗ trợ nguồn vốn từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đối với những hộ có nhu cầu về việc làm: Tư vấn giới thiệu việc làm cho người có nhu cầu về việc làm, tư vấn, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài,… Đối với những hộ có người cao tuổi, neo đơn, không còn sức lao động: Vận động các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân... cùng đóng góp, hoặc nhận phụng dưỡng trực tiếp, hỗ trợ hàng tháng để họ có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Hỗ trợ về nhà ở, tặng sổ tiết kiệm; giới thiệu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với những hộ chưa có nhà ở, thiếu vốn kinh doanh, sản xuất,...

Phân công các tổ chức chính trị, đoàn thể cơ sở, cán bộ, đảng viên theo dõi giúp đỡ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng; tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, huyện. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, đoàn thể cấp cơ sở chịu trách nhiệm trực tiếp hỗ trợ đối với từng hộ nghèo có thành viên là người có công trên địa bàn, coi nhiệm vụ hỗ trợ các hộ gia đình người có công thoát nghèo là một nội dung quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị, tổ chức đó trong năm cũng như trong cả nhiệm kỳ.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo ở cơ sở gắn với sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-