Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thực hiện quản lý Nhà nước về công tác Lý lịch tư pháp năm 2020
18/01/2020 - Lượt xem: 86

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 440/KH-UBND về việc thực hiện quản lý Nhà nước về công tác lý lịch tư pháp (LLTP) trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 440/KH-UBND về việc thực hiện quản lý Nhà nước về công tác lý lịch tư pháp (LLTP) trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác lý lịch tư pháp trong quản lý Nhà nước, trong đời sống xã hội và trong hoạt động tố tụng. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP. Tiếp tục tuyên truyền cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, thí điểm đăng ký cấp Phiếu LLTP dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để người dân biết, nắm rõ và thực hiện khi có nhu cầu.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau: Tiếp tục tổ chức triển khai Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện có hiệu quả việc quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu LLTP tại địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về LLTP; bảo đảm cơ sở vật chất và phương tiện làm việc cho hoạt động quản lý LLTP tại địa phương; triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý LLTP; xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật LLTP và báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển LLTP trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020...

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-