Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn"
24/03/2019

Ngày 13/3/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Ngày 13/3/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án theo đúng tiến độ nhằm từng bước đạt được các mục tiêu của Đề án. Phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện phòng, chống tra tấn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019 đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả. Tập trung thực hiện các hoạt động tuyên truyền của Đề án trọng tâm với các nội dung sau: Công ước quốc tế về chống tra tấn; các quy định pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp (nhất là các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn); các quy định có liên quan đến phòng, chống tra tấn tại Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Thi hành án hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật Xử lý vi phạm hành chính…); các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em và các đối tượng yếu thế trong xã hội...

Đồng thời tổ chức các hoạt động cụ thể như: Lồng ghép tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, công chức tư pháp hộ tịch...; phát động hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn do Bộ Tư pháp tổ chức (trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp); hướng dẫn, khai thác tủ sách pháp luật...

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-