Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2022
10/07/2020 - Lượt xem: 1009

​Ngày 26/6/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2944/UBND-NCPC thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 26/6/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2944/UBND-NCPC thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo Công văn, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ phạm vi, trách nhiệm, lĩnh vực quản lý của sở, ngành, địa phương mình tổ chức thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" trong năm 2020; trong đó, tập trung vào những nội dung sau: 

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật do cấp Trung ương ban hành (các bộ luật, luật, nghị định, thông tư): Các sở, ngành rà soát, đối chiếu các điều, khoản giao Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết (thuộc lĩnh vực quản lý, tham mưu của sở, ngành mình), tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, đảm bảo tính kịp thời, đúng quy định.

Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do cấp Trung ương, HĐND, UBND tỉnh ban hành một cách kịp thời, toàn diện, hiệu quả; triển khai thực hiện Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của sở, ngành, địa phương; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về tình hình thi hành pháp luật; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác thi hành pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế, xã hội.

Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc sở, ngành, địa phương. Bảo đảm kinh phí, điều kiện thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật theo quy định.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-