Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025"
12/08/2019

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm triển khai và thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025", nhằm tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) vào học các bậc học và nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế; tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đề án trên phạm vi địa bàn tỉnh Tiền Giang; kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT); bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực để triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tại các trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau: Nâng cao nhận thức về GDNN và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông; triển khai thực hiện các quy định về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

Các mục tiêu cụ thể của Đề án: Giai đoạn 2019 - 2020, xây dựng nội dung chi tiết chương trình, tài liệu hướng nghiệp trong năm 2019 để đưa vào thực hiện từ năm học 2019 - 2020; rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu của Đề án giai đoạn 2019 - 2020; Sở GD-ĐT cử cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong trường phổ thông tham gia các lớp tập huấn do Bộ GD-ĐT, tỉnh tổ chức; xây dựng chuyên trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông trên trang thông tin điện tử của Sở GD-ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở; tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho học sinh THCS, THPT; hỗ trợ thiết bị dạy học cho một số cơ sở giáo dục được lựa chọn thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông tại các đơn vị trực thuộc cấp huyện; sơ kết hàng năm và đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2019 - 2020 và triển khai các giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2021 - 2025, duy trì và hoàn thiện các hoạt động đã triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020; đầu tư cơ sở vật chất tại một số cơ sở giáo dục triển khai thí điểm; sơ kết giữa giai đoạn, đánh giá rút kinh nghiệm và tổng kết việc triển khai kế hoạch thực hiện Đề án vào cuối năm 2025.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-