Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
07/11/2020 - Lượt xem: 977

Ngày 30/10/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 5244/UBND-KTTC về việc thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ngày 30/10/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 5244/UBND-KTTC về việc thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Theo Công văn, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành: Tài chính, Cục Thuế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang… và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trong quá trình tổ chức thực hiện; cung cấp kịp thời thông tin, dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình khi NHCSXH đề nghị, làm cơ sở cho việc rà soát, kiểm tra, xác định đối tượng và tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục cho vay.
 Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với NHCSXH thực hiện rà soát người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoản thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
 Đề nghị NHCSXH chi nhánh tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện và Hội sở tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện rà soát và tổng hợp danh sách người sử dụng lao động theo quy định tại điểm b, khoản 1 Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động và thực hiện cho vay theo đúng quy định, đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện báo cáo UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết kịp thời. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ để các cấp, các ngành, người dân biết, thực hiện.

Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo Huyện ủy/Thành ủy/Thị ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, các tổ chức chính trị - xã hội tích cấp huyện cực tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc thực hiện chính sách đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phản ánh thông tin về các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng, trục lợi chính sách để xử lý theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã, phường, thị trấn, theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong quá trình tổ chức triển khai cho vay trên địa bàn.

Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở tích cực phổ biến, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động để các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, hội viên và nhân dân biết, tổ chức thực hiện; đồng thời phát huy vai trò thành viên Mặt trận Tổ quốc, tăng cường giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách. 

Đồng thời, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan Công đoàn các cấp phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, giúp người lao động hiểu rõ được quyền lợi mình được hưởng khi doanh nghiệp, người sử dụng lao động tham gia vay vốn theo Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tham gia thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo việc thực thi chính sách đi vào cuộc sống, hỗ trợ khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến người lao động.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động, kịp thời phản ánh thông tin về các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng, trục lợi chính sách để xử lý theo quy định.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-