Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thực hiện các giải pháp cấp bách về việc chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh
24/01/2020

​Ngày 09/01/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 74/UBND-KTTC về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách về việc chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Ngày 09/01/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 74/UBND-KTTC về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách về việc chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh về các giải pháp cấp bách về việc chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, trong đó, tập trung vào những nội dung như: Thông tin kết quả kiểm tra của Đoàn Thanh tra EC (trong đợt kiểm tra ở Việt Nam từ ngày 04 đến ngày 11/11/2019); xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nội dung khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết để thực hiện. Tăng cường thực hiện các công việc có liên quan đến chống khai thác IUU đảm bảo đạt kết quả tốt nhất; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đặc biệc là nhóm tàu có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên và nhóm tàu nghề lưới kéo có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không tham mưu, cấp các loại giấy tờ có liên quan đến tàu cá, không thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các tàu cá không lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Bố trí nhân sự phù hợp nhằm đảm bảo quản lý, khai thác và sử dụng các thông tin giám sát hành trình của tàu cá.

Tiếp tục phối hợp với các tỉnh Bến Tre, Bình Thuận, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và tỉnh Cà Mau trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Văn phòng đại diện tranh tra, kiểm soát nghề cá: Kiểm tra, kiểm soát tốt các tàu cá cập, rời cảng; từ chối bốc dỡ hàng hóa qua cảng đối với các tàu cá có hành vi khai thác bất hợp pháp; thực hiện tốt công tác xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác; tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là các đối tượng vi phạm khai thác IUU; khẩn trương thực hiện hạng mục đầu tư cải tạo nâng cấp ở Cảng cá Mỹ Tho để đảm bảo mỹ quan cũng như an toàn thực phẩm trên mặt bằng Cảng. Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh để có thể di dời Cảng cá Vàm Láng về Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tiếp tục tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU; Luật Thủy sản 2017, các văn bản có liên quan về việc hướng dẫn thi hành việc quản lý tàu cá. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, địa phương có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tiến hành xử phạt vi phạm hành chính các chủ tàu cá có tàu bị bắt giữ do vi phạm vùng biển nước ngoài (nếu có); trên cơ sở xử lý thông tin từ Hệ thống quản lý giám sát hành trình tàu cá của Tổng cục Thủy sản, khi phát hiện có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, kịp thời nhắc nhở và yêu cầu chủ tàu, Thuyền trưởng đưa tàu trở lại vùng biển Việt Nam. Đồng thời, yêu cầu Thuyền trưởng giải trình và cam kết không vi phạm khi tàu trở về bờ.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cửa biển; kiên quyết không cho tàu ra khơi khi chưa thực hiện đầy đủ các quy định về chống khai thác IUU và các quy định về quản lý tàu cá (Biên bản kiểm tra tàu cập, rời cảng, nhật ký khai thác, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, Giấy phép khai thác, không sơn màu đánh dấu tàu cá, không lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định,...). Kiểm soát và quản lý chặt chẽ thuyền viên đi trên tàu, đặc biệt không sử dụng lao động dưới 18 tuổi.

Công an tỉnh tăng cường công tác phối hợp các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan, thường xuyên nắm tình hình kiểm soát hoạt động của số ngư dân, tàu cá đánh bắt hải sản, xâm phạm lãnh hải bị các nước bắt, trao trả về nước. Điều tra, xác minh các tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác hải sản trái phép, móc nối với nước ngoài để đưa tàu và ngư dân xuất cảnh trái phép đánh bắt bất hợp pháp, buôn lậu hoặc chuộc tàu và ngư dân đang bị nước ngoài bắt giữ; đề xuất xử lý hình sự đối với các chủ tàu, thuyền trưởng tái phạm, các tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở nước ngoài.

Sở Ngoại vụ chủ động liên hệ với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài để kịp thời có biện pháp bảo hộ, đảm bảo sự an toàn về tính mạng và tài sản khi ngư dân của tỉnh Tiền Giang bị nước ngoài bắt giữ; phối hợp với cơ quan chức năng liên quan xác minh nhân thân ngư dân và hoàn tất các thủ tục cần thiết, nhằm kịp thời báo cáo, đề nghị Bộ Ngoại giao can thiệp, đưa ngư dân về nước; cập nhật, tổng hợp kịp thời những quy định mới của các nước về việc đánh bắt, xử phạt các trường hợp xâm phạm lãnh hải của họ để phối hợp thông tin, tuyên truyền đến ngư dân trong tỉnh không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn UBND thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các huyện ven biển thực hiện công tác đăng ký và cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện trên các tàu cá theo đúng quy định của Nhà nước. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định trong việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên tàu cá; Định hướng các cơ quan báo chí phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở về các quy định liên quan đến khai thác IUU.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật tình hình và tăng thời lượng phát các thông tin liên quan đến công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện: Gò Công Đông, Tân Phú Đông, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêc túc Luật Thủy sản năm 2017, các quy định, khuyến nghị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác chống khai thác IUU để các tổ chức, cá nhân nắm bắt và chấp hành, đặc biệt là các khuyến nghị của Đoàn Thanh tra EC và Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục yêu cầu các chủ tàu cá thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá từ 15m trở lên trên địa bàn quản lý theo lộ trình quy định; trong đó, tập trung công tác tuyên truyền vận động từ nay đến Tết Nguyên đán để các chủ tàu nghề lưới kéo phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trước khi xuất hành chuyến biển mới sau Tết Nguyên đán; thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 208/QCPH-UBND giữa các tỉnh Bến Tre, Bình Thuận, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và tỉnh Cà Mau trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển; trong đó tập trung lập danh sách tàu cá trên địa bàn quản lý thường xuyên hoạt động, lưu trú ngoài tỉnh, cũng như các tàu cá của các tỉnh bạn lưu trú thường xuyên trên địa bàn quản lý. Phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý các chủ tàu cá vi phạm trong công tác quản lý tàu cá, vi phạm khai thác bất hợp pháp.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-