Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá lần 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ Lương Phú
18/12/2019 - Lượt xem: 1155

- Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

- Căn cứ Thông tư số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

- Căn cứ Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ Lương Phú;

- Căn cứ Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ Lương Phú

- Căn cứ Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đối với thửa đất tại khu đất ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

- Căn cứ Công văn số 5172/UBND-KTTC ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao tiếp tục tổ chức đấu giá lần 2 đối với khu đất tại ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ Lương Phú;

Sở Công Thương Tiền Giang thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá đấu giá (lần 2) quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ Lương Phú.

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Sở Công Thương Tiền Giang, địa chỉ số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2.   Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

a)  Quyền sử dụng đất đối với thửa đất

- Địa chỉ thửa đất: số 885, tờ bản đồ số 1 tọa lạc tại ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Diện tích thửa đất: Tổng diện tích 13.530,4 m2, trong đó:

     + Diện tích đất hành lang lộ giới: 1.690 m2;

     + Diện tích nằm trong hành lang bảo vệ kênh: 548,2 m2.

     + Diện tích đất thương mai, dịch vụ: 11.292,2 m2.

- Vị trí thửa đất:

     + Phía Đông: giáp đất dân.

     + Phía Tây: giáp Quốc lộ 1;

     + Phía Nam: giáp đường đi công cộng và đất dân;

     + Phía Bắc: giáp mương công cộng và đất dân;

- Mục đích sử dụng đất: thương mại dịch vụ

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

b) Tài sản gắn liền với đất:

- Công trình xây dựng trên đất;

- Cây trồng trên đất.

3. Giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đối với thửa đất tại khu đất ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành là: 60.420.555.000 đồng (Sáu mươi tỷ, bốn trăm hai mươi triệu, năm trăm năm mươi lăm ngàn đồng), trong đó:

a) Giá trị cho thuê quyền sử dụng đất            :  38.145.294.709 đồng

b) Công trình trên đất                                     :  22.199.472.947 đồng

c) Cây trồng trên đất                                      :  75.787.000 đồng

Tổng cộng                                                     :  60.420.554.656 đồng

(Làm tròn 60.420.555.000 đồng)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Tổ chức đấu giá tài sản phải xây dựng phương án đấu giá tài sản chi tiết phù hợp với tài sản đưa ra đấu giá.

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

- Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên...)

- Có tối thiểu 03 (ba) hợp đồng với tổng giá khởi điểm trong mỗi hợp đồng là 20 tỷ trở lên (có bản sao chứng thực các hợp đồng và tài liệu để chứng minh)

d) Thù lao giao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp được quy định tại thông tư: 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

e) Các tiêu chí khác:

- Có Bảng cam kết của tổ chức đấu giá tài sản về tiến độ.

- Năng lực về tài chính: Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất, đơn vị không nợ thuế nhà nước (có xác nhận của cơ quan thuế).

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá làm thành 03 bộ in bìa đóng thành quyển

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 17/12/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 25/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Sở Công Thương Tiền Giang

+ Địa chỉ: Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

+ Điện thoại: 02733.878.795

Lưu ý:

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường Bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ 30 phút của ngày kết thúc thông báo).

- Không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn

Sở Công Thương Tiền Giang thông báo đến các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp biết, có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký để Sở xem xét lựa chọn thực hiện.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-