Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang
28/04/2020 - Lượt xem: 1844

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

- Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

- Căn cứ Kế hoạch số 353/KH-BQLDADDCN ngày 21/4/2020 của Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang về việc tuyển dụng viên chức năm 2020;

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; đáp ứng yêu cầu về tuyển dụng viên chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

2. Vị trí tuyển dụng và yêu cầu

- Vị trí công tác thẩm định: 01 chỉ tiêu

+ Tốt nghiệp Đại học xây dựng trở lên; có Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng, hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hành nghề Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng hạng III trở lên; có Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

+ Ngoại ngữ tối thiểu trình độ A2 hoặc tương đương, tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

+ Đã từng thực hiện vị trí công tác thẩm định tại các cơ quan Quản lý dự án.

- Vị trí công tác chuẩn bị đầu tư (phần kiến trúc): 01 chỉ tiêu

+ Tốt nghiệp Đại học kiến trúc trở lên (ưu tiên bằng thạc sĩ); có Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng, hành nghề Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng hạng III trở lên; có Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

+ Ngoại ngữ tối thiểu trình độ A2 hoặc tương đương, tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

+ Đã từng thực hiện Vị trí công tác chuẩn bị đầu tư (phần kiến trúc) tại các cơ quan Quản lý dự án.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ). (tải Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây)

- Thông tin ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển do người dự tuyển cam đoan, chịu trách nhiệm về tính đúng sự thật. Người được thông báo trúng tuyển sẽ hoàn thiện hồ sơ (bản chính, có xác minh văn bằng chứng chỉ theo quy định) theo thông tin ghi trên phiếu và theo quy định. Nếu phát hiện sai sự thật thì sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

4. Phương thức tuyển dụng:

Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2

Vòng 2: Phỏng vấn kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 28/4/2020 đến hết ngày 28/5/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)

- Địa điểm nhận hồ sơ:

Văn phòng Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: 03A, Ngô Quyền, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Số điện thoại liên hệ: 0273.3867868

6. Phí tuyển dụng

Phí tuyển dụng 500.000 đồng/01 thí sinh (Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi và phí dự thi nâng ngạch công chức viên chức).

Trên đây là nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang, thông báo để các cơ quan, đơn vị và các thí sinh được biết, thực hiện./.

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-