Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ kinh doanh nông sản
27/06/2020 - Lượt xem: 732

Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ kinh doanh nông sản;

Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ kinh doanh nông sản;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đối với thửa đất tọa lạc tại ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (dự án Trung tâm Thương mại trái cây quốc gia Tiền Giang);

Sở Công Thương Tiền Giang thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ kinh doanh nông sản.

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Sở Công Thương Tiền Giang, địa chỉ số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

a) Quyền sử dụng đất đối với thửa đất

- Địa chỉ thửa đất: số 249, tờ bản đồ số 15, tọa lạc ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Diện tích thửa đất: Tổng diện tích 88.997,8 m2, trong đó:

- Đất hành lang lộ giới: 2.440,4 m2.

- Đất thương mại, dịch vụ: 86.557,4 m2.

- Vị trí thửa đất:

+ Phía Đông: Giáp đất Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè quản lý, đất Công ty CP Thương mại Sài Gòn Phương Trang và Bưu điện Hòa Khánh.

+ Phía Tây: Giáp Ngân hàng Agribank Phòng giao dịch Hòa Khánh, Công ty CP Thương mại Sài Gòn Phương Trang và giáp đất dân.

+ Phía Nam: Giáp rạch công cộng.

+ Phía Bắc: Giáp Quốc lộ 1

- Mục đích sử dụng đất: thương mại dịch vụ

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

b) Tài sản gắn liền với đất:

- Công trình xây dựng trên đất;

- Tài sản thanh lý không di dời được.

3. Giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đối với thửa đất tọa lạc tại ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ kinh doanh nông sản, là: 177.790.311.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy tỷ, bảy trăm chín mươi triệu, ba trăm mười một ngàn đồng), trong đó:

a) Giá trị cho thuê quyền sử dụng đất (đất thương mại - dịch vụ, hình thức trả tiền một lần tương ứng với thời hạn sử dụng đất 50 năm): 148.364.579.000 đồng
b) Công trình xây dựng trên đất và tài sản thanh lý không di dời được: 29.425.732.000 đồng
Tổng cộng: 177.790.311.000 đồng

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Tổ chức đấu giá tài sản phải xây dựng phương án đấu giá tài sản chi tiết phù hợp với tài sản đưa ra đấu giá.

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

- Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng kỷ kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên...)

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất; đã thực hiện đấu giá quyền sử đụng đất thành công tối thiểu 03 hợp đồng trở lên với tổng giá khởi điểm trong mỗi hợp đồng là 20 tỷ trở lên (có bản sao chứng thực các hợp đồng và thanh lỷ hợp đồng).

d) Thù lao giao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp được quy định tại thông tư: 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

e) Các tiêu chí khác:

- Có Bảng cam kết của tổ chức đấu giá tài sản về tiến độ.

- Năng lực về tài chính: Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất, đơn vị không nợ thuế nhà nước (có xác nhận của cơ quan thuế).

Lưu ý: Hồ sơ đăng kỷ tham gia tổ chức đấu giá làm thành 03 bộ in bìa đóng thành quyển.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 29/6/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 06/7/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Sở Công Thương Tiền Giang.

+ Địa chỉ: Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

+ Điện thoại: 02733.878.795

Lưu ý:

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường Bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ 30 phút của ngày kết thúc thông báo).

- Không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

Sở Công Thương Tiền Giang thông báo đến các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp biết, có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký để Sở xem xét lựa chọn thực hiện./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-