Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thị xã Gò Công: Thực hiện quy chế dân chủ tại các xã, phường
01/03/2021 - Lượt xem: 101

Hiện nay, việc thực hiện dân chủ cơ sở tại các xã, phường thị xã Gò Công, nhất là thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở", Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nâng cao nhận thức, thực hiện quy chế dân chủ có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Hiện nay, việc thực hiện dân chủ cơ sở tại các xã, phường thị xã Gò Công, nhất là thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở", Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nâng cao nhận thức, thực hiện quy chế dân chủ có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Qua đó, đã tác động tích cực đến xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chính quyền xã, phường thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của người dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn ngay từ cơ sở.

Trong năm 2020, các công trình do Ủy ban nhân dân các xã, phường làm chủ đầu tư đạt 100% kế hoạch. Hoạt động đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực; các công trình, dự án thuộc nguồn vốn Trung ương, tỉnh và các công trình, dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn, phục vụ mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đều được đảm bảo thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch trong triển khai và tổ chức thực hiện, lắng nghe và tôn trọng ý kiến người dân, huy động sức dân để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng làm, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng thi công các công trình, dự án, từ đó nhận được sự ủng hộ, đồng tình của người dân.

Việc xây dựng và thực hiện Quy ước ấp, khu phố tiếp tục được quan tâm, đã nâng cao tính tự quản ở cộng đồng dân cư, góp phần tích cực trong việc xây dựng văn hóa, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đưa các phong trào, các cuộc vận động cách mạng ngày càng lan tỏa và có hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các cuộc vận động, phong trào khác tại địa phương.
 

                                                                                                        Minh Truyền

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-