Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thị xã Cai Lậy với lời giải cho bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao
13/12/2020 - Lượt xem: 512

Là đô thị trung tâm vùng phía Tây của tỉnh Tiền Giang, thị xã Cai Lậy đang đặt ra mục tiêu huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo thêm những bứt phá mới, ngoạn mục trong giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là một trong những ưu tiên hàng đầu

Là đô thị trung tâm vùng phía Tây của tỉnh Tiền Giang, thị xã Cai Lậy đang đặt ra mục tiêu huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo thêm những bứt phá mới, ngoạn mục trong giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Trước mắt, trong giai đoạn 2021 - 2025, ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Cai Lậy phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về tỷ lệ học sinh huy động so với dân số trong độ tuổi, về xây dựng trường chuẩn quốc gia... Theo đó, đối với bậc mầm non thì phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ vào nhà trẻ đạt 30%, mẫu giáo đạt 90% và mẫu giáo 05 tuổi đạt 100%. Đối với bậc tiểu học huy động học sinh ra lớp đúng theo độ tuổi đạt 100% và ra lớp trong độ tuổi đạt 99% đối với bậc trung học cơ sở. Thị xã cũng phấn đấu có thêm 13 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 05 trường bậc mầm non, 01 trường bậc tiểu học và 07 trường bậc trung học cơ sở.

Cô Đoàn Thị Thủ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cai Lậy cho biết, ngành đưa ra các nhóm giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đó là tập trung rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, quản lý giáo dục; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo, đồng thời với tập trung nâng cao chất lượng giáo dục cơ bản, giáo dục mũi nhọn ở các bậc phổ thông cũng như chỉ đạo các trường học chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp...

Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Cai Lậy luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, các ngành, của Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý được bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, trình độ lý luận chính trị; giáo viên các bậc học từng bước được củng cố, kiện toàn theo yêu cầu đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới giảng dạy và học tập. Mặt khác, quy mô trường lớp được quan tâm đầu tư phát triển, tạo thuận lợi cho việc dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp trong các năm qua luôn đạt và vượt mục tiêu đề ra. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cai Lậy cũng thực hiện tốt công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn thông qua công tác kiểm định chất lượng giáo dục các trường trên địa bàn quản lý.

Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cai Lậy, từ năm 2015 đến năm 2019, toàn ngành được đầu tư trên 198,2 tỷ đồng để xây dựng mới 13 trường học với quy mô 106 phòng học, 120 phòng chức năng; đầu tư trên 9,28 tỷ đồng để sửa chữa 163 phòng học, 19 nhà vệ sinh, trên 26,8 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị và đồ dùng dạy học... Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tại thị xã Cai Lậy được bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, trình độ lý luận chính trị; giáo viên các cấp học từng bước củng cố, kiện toàn theo yêu cầu của ngành là đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới giảng dạy và học tập... Các thầy, cô luôn quan tâm thường xuyên đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy học theo hướng phát huy phẩm chất và năng lực của người học, đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh gắn với thi đua dạy tốt - học tốt...

Ngành chú trọng xây dựng nền nếp, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học, xác định đây là tiền đề quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước. Chất lượng giáo dục các bậc học mầm non, phổ thông luôn giữ vững và duy trì trong các năm qua. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cai Lậy cũng phối hợp chặt chẽ giữa 03 môi trường giáo dục: Gia đình, nhà trường và xã hội để nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện. Thị xã Cai Lậy còn phát huy vai trò của các đoàn thể, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến khích hình thành các quỹ học bổng giúp đỡ học sinh trong học tập. Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được coi trọng. Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong việc thu hút các nguồn lực xã hội, sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đến sự phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực cao xây dựng đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo ghi nhận, đến năm 2020, thị xã Cai Lậy đã có 27/39 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 69,23%. Về đội ngũ giáo viên đạt chuẩn ở bậc mầm non đạt 99,38%, trên chuẩn đạt 74,5%; bậc tiểu học đạt chuẩn 100%, trên chuẩn đạt 72,2%; bậc trung học cơ sở đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 65,4%. Về kiểm định chất lượng giáo dục, đến năm học 2019 - 2020, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Cai Lậy có 32/39 trường, đạt 82,05% đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Hàng năm, tỷ lệ duy trì sĩ số ở học sinh bậc tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 99%. Ngoài ra, 100% số xã, phường đã thành lập được các trung tâm học tập cộng đồng góp phần khuyến học, khuyến tài và xây dựng nền tảng một xã hội học tập tại địa phương. Kết quả, những nỗ lực trong giai đoạn 2015 - 2020 chính là tiền đề để ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Cai Lậy hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, đưa sự nghiệp giáo dục tại đây vươn lên một tầm cao mới như kỳ vọng của các cấp, các ngành, của mọi tầng lớp nhân dân.

Mộng Tuyết

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-