Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây
12/04/2019

Ngày 27/3/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Gò Công Tây và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Gò Công Tây.

Ngày 27/3/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Gò Công Tây và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Gò Công Tây.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Gò Công Tây, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây có chức năng: Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức và người làm công tác truyền thanh, văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các bộ phận giúp việc gồm: Hành chính; Văn hóa, thể thao và tuyên truyền lưu động; Biên tập truyền thanh - truyền hình; Kỹ thuật. Số lượng người làm việc của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây do Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây giao trong tổng số lượng người làm việc được UBND tỉnh giao, trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây; bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm theo thẩm quyền và đúng theo quy định của pháp luật; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xây dựng Quy chế hoạt động, xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và phương án thực hiện cơ chế quản lý tài chính theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ ngành có liên quan, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/5/2019.

Tuấn Anh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: