Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thành lập Trung tâm Phát triển du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
14/05/2019

Ngày 03/5/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1413/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Ngày 03/5/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1413/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Theo đó, thành lập Trung tâm Phát triển du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang trên cơ sở kiện toàn Ban quản lý Bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho. Trung tâm Phát triển du lịch có tên giao dịch bằng tiếng Anh: Tien Giang Tourism Development Center.

Trung tâm Phát triển du lịch là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được tổ chức thu các loại phí, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Phát triển du lịch vừa là cơ quan tham mưu, vừa là cơ quan tác nghiệp về xúc tiến, quảng bá du lịch cho tỉnh với các nhiệm vụ: Tổ chức, phối hợp tổ chức xây dựng, nghiên cứu, phát triển sản phẩm du lịch của địa phương; thực hiện các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh, trong và ngoài nước; lựa chọn thị trường du lịch trong và ngoài nước để xây dựng và triển khai các hoạt động hợp tác, liên kết, quảng bá, tiếp thị kinh doanh du lịch, phát triển du lịch và thực hiện các dịch vụ về thông tin tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp các lĩnh vực hoạt động. Cùng với hoạt động tuyên truyền, quảng bá về du lịch, về văn hóa, thúc đẩy, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động du lịch nhằm tạo môi trường hoạt động du lịch lành mạnh, văn minh để góp phần phát triển ngành du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; Các Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Bộ máy giúp việc Giám đốc Trung tâm có các phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Thông tin Xúc tiến du lịch; Phòng Khai thác Bến tàu. Số lượng người làm việc của Trung tâm được xác định trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm; Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm theo thẩm quyền và đúng theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo Trung tâm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động, xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và Phương án thực hiện cơ chế quản lý tài chính theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ ngành có liên quan, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2019. Bãi bỏ Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Ban quản lý Bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho.

Tuấn Anh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: