Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Tiền Giang
05/11/2019

Ngày 15/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi tắt là Đội ứng cứu sự cố) do ông Trần Văn Dũng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Đội trưởng

Ngày 15/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi tắt là Đội ứng cứu sự cố) do ông Trần Văn Dũng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Đội trưởng.

Đội ứng cứu sự cố có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng của tỉnh Tiền Giang; thực hiện nhiệm vụ của thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20/2017/TT- BTTTT; trực tiếp thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin trọng điểm của tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý vận hành; tổ chức ứng cứu sự cố mạng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, thành phố Mỹ Tho thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; là đầu mối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh trong Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; liên kết phối hợp với Đội ứng cứu sự cố ở các tỉnh, thành khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra các sự cố an toàn thông tin mạng dưới sự điều phối của Cơ quan điều phối quốc gia (Trung tâm VNCERT); thu thập và kịp thời cung cấp thông tin về sự cố mạng, máy tính, các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, các nguồn tấn công mạng, máy tính để các cơ quan, đơn vị chủ động phòng, chống, giảm thiểu rủi ro, mất an toàn thông tin.

Đội trưởng Đội ứng cứu sự cố chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Đội ứng cứu sự cố và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Đội ứng cứu sự cố; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội ứng cứu sự cố.

Các thành viên của Đội ứng cứu sự cố có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo sự phân công của Đội trưởng Đội ứng cứu sự cố. Kinh phí thực hiện ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh.

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị: Khi nhận được thông báo của Đội ứng cứu sự cố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức tham gia Đội ứng cứu sự cố (bao gồm thành viên và đầu mối liên hệ) phải ưu tiên chỉ đạo, cử cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình tham gia thực hiện ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, diễn tập có liên quan do Sở Thông tin và Truyền thông triệu tập; kịp thời thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia Đội ứng cứu sự cố khi có thay đổi.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tuấn Anh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-