Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án Quy hoạch phát triển du lịch xã cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy
06/11/2019

Ngày 22/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3331/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án Quy hoạch phát triển du lịch xã cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) do ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, ông Nguyễn Đình Thông - Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Thường trực Hội đồng.

Ngày 22/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3331/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án Quy hoạch phát triển du lịch xã cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) do ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, ông Nguyễn Đình Thông - Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Thường trực Hội đồng.

Thường trực Hội đồng đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh xem xét, thẩm định đề án Quy hoạch phát triển du lịch xã cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được trích từ nguồn kinh phí thẩm định của đề án Quy hoạch phát triển du lịch xã cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được phép trưng dụng một số cán bộ nghiệp vụ của các ngành có liên quan để giúp việc và tự giải thể sau khi đề án Quy hoạch phát triển du lịch xã cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt. Các văn bản do Chủ tịch Hội đồng thẩm định ký được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các văn bản do Ủy viên Thường trực Hội đồng ký được sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tuấn Anh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-