Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thành lập Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước
20/05/2019

Ngày 08/5/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tân Phước và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước.

Ngày 08/5/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tân Phước và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Tân Phước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước thực hiện chức năng theo quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các bộ phận giúp việc gồm: Hành chính; Phát triển quỹ đất; Giám sát; Kỹ thuật. Số lượng người làm việc của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước do Chủ tịch UBND huyện Tân Phước giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND huyện Tân Phước có trách nhiệm: Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước; bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước theo thẩm quyền và đúng theo quy định của pháp luật; chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xây dựng Quy chế hoạt động, xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và phương án thực hiện cơ chế quản lý tài chính theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ ngành có liên quan, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/6/2019.

Tuấn Anh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: