Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thành lập Ban Quản lý chợ và bến xe thị xã Gò Công
17/07/2019

Ngày 05/7/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2175/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý chợ và bến xe thị xã Gò Công trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý chợ thị xã Gò Công và Bộ phận quản lý bến xe khách thị xã Gò Công.

Ngày 05/7/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2175/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý chợ và bến xe thị xã Gò Công trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý chợ thị xã Gò Công và Bộ phận quản lý bến xe khách thị xã Gò Công.

Ban Quản lý chợ và bến xe thị xã Gò Công là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Gò Công. Ban Quản lý chợ và bến xe thị xã Gò Công có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý chợ và bến xe thị xã Gò Công thực hiện chức năng quản lý các hoạt động của chợ và bến xe; tổ chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ và bến xe trên địa bàn thị xã Gò Công theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý chợ và bến xe thị xã Gò Công có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban. Các bộ phận giúp việc gồm: Văn phòng; Bảo vệ; Quản lý bến xe. Số lượng người làm việc của Ban Quản lý chợ và bến xe thị xã Gò Công được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND thị xã Gò Công có trách nhiệm: Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý chợ và bến xe thị xã Gò Công theo quy định hiện hành về quản lý chợ và quản lý bến xe của Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải; Bổ nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Quản lý chợ và bến xe thị xã Gò Công theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; Chỉ đạo Ban Quản lý chợ và bến xe thị xã Gò Công xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động; xây dựng Đề án vị trí việc làm và phương án thực hiện cơ chế quản lý tài chính theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ ngành có liên quan, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019.

Tuấn Anh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-