Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tập trung phát triển kinh tế hợp tác trong sản xuất nông nghiệp
13/04/2019

Cụ thể hóa Kế hoạch thực hiện đề án "Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đến năm 2020" của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Tiền Giang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ hợp tác xã phát triển bền vững với mục tiêu đến năm 2020 thành lập thêm ít nhất 44 hợp tác xã nông nghiệp, có ít nhất 24 hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao tham gia dự án lúa và rau công nghệ cao địa phương đang triển khai, đồng thời có ít nhất 75 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tham gia liên kết tiêu thụ nông sản bền vững với doanh nghiệp

Cụ thể hóa Kế hoạch thực hiện đề án "Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đến năm 2020" của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Tiền Giang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ hợp tác xã phát triển bền vững với mục tiêu đến năm 2020 thành lập thêm ít nhất 44 hợp tác xã nông nghiệp, có ít nhất 24 hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao tham gia dự án lúa và rau công nghệ cao địa phương đang triển khai, đồng thời có ít nhất 75 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tham gia liên kết tiêu thụ nông sản bền vững với doanh nghiệp.

Trong hai năm 2019 - 2020, tỉnh dự kiến huy động khoảng 40,5 tỷ đồng phát triển kinh tế hợp tác, trong đó có trên 32 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, còn lại là vốn ngân sách tỉnh và vốn đối ứng của các hợp tác xã. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý Nhà nước về hợp tác xã nông nghiệp, tích cực vận động hỗ trợ thành lập mới các hợp tác xã gắn với triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện để các hợp tác xã nông nghiệp tiếp cận được đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định. Trong đó trọng tâm bao gồm: Chính sách hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực; Chính sách hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã; Chính sách hỗ trợ kết cấu hạ tầng cho các hợp tác xã; Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm; Chính sách hỗ trợ tiếp cận vốn để hoạt động; Chính sách hỗ trợ về đất đai...

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu liên ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh các hợp tác xã Việt Nam tỉnh phối hợp, có biện pháp cụ thể và hữu hiệu củng cố, nâng chất lượng hoạt động của mạng lưới các hợp tác xã nông nghiệp hiện hữu đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới một cách mạnh mẽ và bền vững, xã viên thực sự hưởng lợi. Đặc biệt là xây dựng các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và những chương trình, dự án liên quan sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nhân rộng những mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa theo chuỗi giá trị, đồng thời mạnh dạn giải thể những hợp tác xã quá yếu kém không có khả năng củng cố.

Theo kế hoạch, tỉnh đưa 24 hợp tác xã nông nghiệp tham gia vào Dự án Vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến 2025 trên diện tích 2.300 ha; 20 hợp tác xã tham gia vào Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững nhằm hình thành chuỗi giá trị liên kết tiêu thụ lúa gạo cho xã viên và nông dân tại các địa bàn trọng điểm về trồng lúa năng suất cao...

Tiền Giang hiện có 111 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động, thu hút gần 3 vạn thành viên, trong đó có 53 hợp tác xã trồng trọt, chiếm 51,5%, còn lại là các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, cung cấp nước sạch nông thôn...

Mộng Tuyết

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: