Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
25/05/2020 - Lượt xem: 912

Tỉnh Tiền Giang hiện có 179 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, gồm 22 di tích cấp quốc gia (trong đó có 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt) và 157 di tích cấp tỉnh. Trong những năm qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhiều di tích đã được trùng tu, sửa chữa, nâng cấp, tôn tạo, gắn với quảng bá và phát triển du lịch, góp phần giáo dục truyền thống, quảng bá hình ảnh quê hương Tiền Giang, thu hút du khách trong, ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu.

Tỉnh Tiền Giang hiện có 179 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, gồm 22 di tích cấp quốc gia (trong đó có 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt) và 157 di tích cấp tỉnh. Trong những năm qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhiều di tích đã được trùng tu, sửa chữa, nâng cấp, tôn tạo, gắn với quảng bá và phát triển du lịch, góp phần giáo dục truyền thống, quảng bá hình ảnh quê hương Tiền Giang, thu hút du khách trong, ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu.

Để thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về di sản văn hóa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của nhân dân về di sản văn hóa, phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư, nâng cấp một số di tích có điều kiện gắn với phát triển du lịch, chú trọng đến cụm di tích cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh như: Các địa điểm liên quan đến cuộc khởi nghĩa Anh hùng dân tộc Trương Định (đền thờ, lăng mộ, tượng đài, ao Dinh, đám lá tối trời); đền thờ Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng (lăng Hoàng Gia); nhà Đốc Phủ Hải; lũy Pháo Đài; chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút; đình Long Hưng; chiến thắng Ấp Bắc; làng cổ Đông Hòa Hiệp...; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa trong học sinh, sinh viên; bảo vệ môi trường bền vững và quản lý đất đai tại những nơi có di tích.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn; quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc bảo vệ di tích trên địa bàn và có cơ chế phối hợp quản lý giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với tổ chức quản lý di tích hoặc người được giao trông coi di tích. Tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các di tích do địa phương quản lý nhằm bảo vệ và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di tích.

Việc tu bổ, sửa chữa, tôn tạo di tích do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện nhưng phải có ý kiến thống nhất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với di tích cấp quốc gia phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua.

Hồng Ngọc

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-