Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tăng cường kiểm tra, tổ chức thực hiện quản lý, duy trì trục vớt lục bình, dọn dẹp cỏ dại đảm bảo duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch
18/01/2020 - Lượt xem: 57

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 5742/UBND-KTTC về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, tổ chức thực hiện quản lý, duy trì trục vớt lục bình, dọn dẹp cỏ dại đảm bảo duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 5742/UBND-KTTC về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, tổ chức thực hiện quản lý, duy trì trục vớt lục bình, dọn dẹp cỏ dại đảm bảo duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện Phương án số 253/PA-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang và UBND các huyện, thành phố, thị xã nhằm đảm bảo thông thoáng dòng chảy, nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu đề tài về các sản phẩm sử dụng từ cây lục bình; các phương tiện, thiết bị trục vớt lục bình đảm bảo phù hợp điều hiện thực tế tại từng địa phương. Lồng ghép việc thực hiện Phương án số 253/PA-UBND vào việc kiểm tra, duy trì các chỉ tiêu, tiêu chí do ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôn phụ trách tại các xã nông thôn mới.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường tổ chức tuyên truyền Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước và các văn bản khác có liên quan cho nhân dân biết, nhận thức và có ý thức bảo vệ nguồn nước, hạn chế xả chất thải vào nguồn nước gây ô nhiễm; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường bảo vệ môi trường, kiểm soát chất lượng nguồn nước, không để tái diễn tình trạng lục bình bùng phát trở lại trên các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh; đề ra các giải pháp để tiến hành thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý và xử phạt vi phạm nhằm quản lý, bảo vệ, đảm bảo an toàn nguồn nước.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang tiếp tục thực hiện tốt việc trục vớt, trục đẩy lục bình ra sông (kết hợp khi cống xả) và dọn dẹp cỏ dại đảm bảo các tuyến kênh, rạch: Xuân Hòa - Cầu Ngang, kênh 14, rạch Vàm Giồng, kênh Salisette, rạch Sơn Qui - Láng Nứa thuộc vùng dự án ngọt hóa Gò Công; rạch Bảo Định thuộc vùng dự án Bảo Định luôn được thông thoáng. Trong trường hợp các cống đóng ngăn mặn trong thời gian dài công việc trục vớt lục bình, dọn dẹp cỏ dại hai bên bờ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Thông báo cụ thể lịch vận hành các cống đến UBND các huyện, thành phố, thị xã, xã, thị trấn để chủ động, phối hợp thực hiện công tác quản lý, duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức trục vớt lục bình, dọn dẹp cỏ dại, các chướng ngại vật trên các lòng sông, kênh, rạch đảm bảo duy trì thông thoáng theo Phương án số 253/PA-UBND của UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện giao khoán, quản lý, duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch của các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức nhận giao khoán, đảm bảo các tuyến kênh luôn được thông thoáng. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường bảo vệ môi trường, kiểm soát chất lượng nguồn nước, không để tái diễn tình trạng lục bình bùng phát trở lại trên các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, chủ động kiểm tra phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân xả chất thải, rác thải vào lòng sông, kênh, rạch gây ô nhiễm môi trường; tuyệt đối không được sử dụng thuốc trừ cỏ để diệt lục bình nhằm đảm bảo vấn đề môi trường; tuyên truyền vận động người dân tham gia vớt lục bình trên lòng kênh, rạch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu các sản phẩm sử dụng từ cây lục bình; các phương tiện, thiết bị trục vớt lục bình đảm bảo phù hợp điều hiện thực tế tại địa phương để đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-