Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
26/05/2021 - Lượt xem: 8522

Ngày 19/5/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2310/UBND-NC về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngày 19/5/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2310/UBND-NC về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh thời gian tới; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và đề nghị các đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:

Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Các cấp, các ngành cần phải xác định công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài cùng với việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tội phạm. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, nhất là xử lý trách nhiệm đối với thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ được giao phụ trách, quản lý địa bàn để tội phạm hoạt động lộng hành, trật tự an toàn xã hội phức tạp, kéo dài, gây bức xúc dư luận.

Thường xuyên rà soát, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương bổ sung, sửa đổi các cơ chế chính sách, quy định liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo hướng phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao để góp phần thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảm đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, các phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội bằng nhiều hình thức, biện pháp thích hợp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trong phòng, chống tội phạm. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí, nhất là thông tin mạng trong việc đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm ra quân, tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác dự báo, nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm; thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng tội phạm và vi phạm pháp luật. Tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; trong đó, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, điều kiện phát sinh tai nạn giao thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều nội dung, hình thức mới với thời gian tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh có trách nhiệm tổ chức rà soát, xác định các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông để chuyển hóa thành địa bàn không có hoặc giảm tội phạm, tai nạn giao thông đến mức thấp nhất. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn; nâng cao chất lượng điều tra khám phá các vụ án. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thực hiện chặt chẽ, quyết liệt trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo nghiêm minh, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; kịp thời đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm được dư luận xã hội quan tâm nhằm răn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn quản lý, không để tình hình trật tự xã hội trên địa bàn diễn biến phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và cam kết không vi phạm pháp luật, không tiếp tay hoặc bao che cho tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ cơ sở, không để phức tạp tình hình trật tự an toàn xã hội.

Địa phương nào để tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật phức tạp, nhất là tình hình hoạt động băng nhóm, bảo kê, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, người nghiện ma túy tăng, tệ nạn cờ bạc hoạt động phức tạp, tụ tập đua xe trái phép gây bức xúc trong dư luận xã hội thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nơi đó chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, chấn chỉnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(4.58/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-