Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết
28/05/2020 - Lượt xem: 551

Ngày 26/5/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2370/UBND-VHXH về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Ngày 26/5/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2370/UBND-VHXH về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Theo Công văn, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị quan tâm thực hiện một số nội dung công việc quan trọng như sau:

Thông tin, tuyên truyền và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các cấp. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các biện pháp kiểm soát lăng quăng tại hộ gia đình kết hợp với làm vệ sinh môi trường vào ngày thứ 6 hàng tuần tại trụ sở làm việc nhằm duy trì hiệu quả của các chiến dịch diệt lăng quăng trên địa bàn tỉnh. Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt và phê bình các trường hợp không chấp hành; phát huy vai trò của các Hội, đoàn thể trong phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; lồng ghép các hoạt động của Hội, đoàn thể với công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, huy động xã hội tích cực tham gia phòng, chống sốt xuất huyết theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Báo cáo thường xuyên về diễn biến dịch bệnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh việc huy động nguồn lực, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, không để bùng phát sốt xuất huyết trên diện rộng; tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết. Tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng trên địa bàn tỉnh trong những giai đoạn cao điểm. Kiện toàn, duy trì hoạt động đội ngũ cộng tác viên, đội xung kích phòng, chống sốt xuất huyết. Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng tại các khu vực nguy cơ cao theo chỉ định dịch tễ.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ngay tại hộ gia đình với khẩu hiệu "Không có lăng quăng, không có bệnh sốt xuất huyết". Hướng dẫn người dân cách xử lý các dụng cụ chứa nước để không cho muỗi vào đẻ trứng, các biện pháp diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt. Tổ chức tốt việc thu dung, phân loại và điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết. Đảm bảo điều trị tại chỗ những trường hợp nhẹ, chuyển tuyến đúng chỉ định, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra tử vong.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế hệ dự phòng, hệ điều trị, mạng lưới cộng tác viên, lực lượng phòng chống dịch các nội dung về hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch, chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ giám sát ca mắc và báo cáo tình hình dịch bệnh theo quy định.

Sở Tài chính đảm bảo cấp và bổ sung kinh phí kịp thời, sẵn sàng ứng phó trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết theo nhu cầu thực tế của Sở Y tế, các sở, ngành, đoàn thể liên quan và các huyện, thành phố, thị xã.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đề nghị Báo Ấp Bắc: Phối hợp với ngành Y tế thường xuyên tổ chức tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân nhận thức đúng, đủ về nguy cơ và tác hại của dịch bệnh sốt xuất huyết, nhằm tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Thông tin về tình hình dịch bệnh nhanh chóng, kịp thời và chính xác; Đài Phát thanh và Truyền hình tăng cường phát sóng tuyên truyền, cảnh báo phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết hàng tuần trong "khung giờ vàng".

Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe cho học sinh, sinh viên và phụ huynh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; tổ chức cho học sinh thực hành các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế - Giáo dục và Đào tạo về công tác y tế trường học; chỉ đạo huy động học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các đợt tổng vệ sinh môi trường tại trường học, diệt muỗi, diệt lăng quăng tại hộ gia đình và chiến dịch diệt lăng quăng tại cộng đồng theo hướng dẫn của ngành Y tế, xem đây là một trong các nội dung sinh hoạt ngoại khóa của học sinh, sinh viên.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường; thu gom, xử lý chất phế thải có khả năng trở thành vật chứa nước đọng. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải. Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về thu gom và xử lý rác thải theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Sở Xây dựng thông báo đến các chủ đầu tư về trách nhiệm kiểm soát vật chứa nước trong quá trình thi công, không để lăng quăng tạo muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết có điều kiện sinh sản; chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các công trình xây dựng trong giai đoạn thi công để kiểm soát lăng quăng trong các vật chứa, vũng đọng nước phát sinh trong quá trình xây dựng.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và cộng đồng dân cư thực hiện các biện pháp kiểm soát lăng quăng hàng tuần tại hộ gia đình kết hợp với hoạt động vệ sinh môi trường vào ngày thứ 6 hàng tuần tại trụ sở làm việc, tại xóm ấp, nhằm duy trì hiệu quả các chiến dịch diệt lăng quăng trên địa bàn.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tăng cường trách nhiệm của chính quyền các cấp trong chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quản lý; củng cố, phân công cụ thể nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã để tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại địa phương. Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh như truyền thông, diệt lăng quăng, xử lý dịch bệnh...

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể huy động nguồn lực tham gia cùng với ngành Y tế trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; tổ chức mô hình nuôi cá bảy màu tại trụ sở UBND cấp huyện, xã, các Trạm Y tế và trường học để tạo nguồn cung cấp cá cho người dân, học sinh để tổ chức diệt lăng quăng.

Nghiên cứu, áp dụng Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế đối với các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình cố tình không hợp tác với chính quyền, ngành Y tế trong phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại địa phương nếu để dịch bệnh bùng phát, không kiểm soát được.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-