Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao
06/03/2020 - Lượt xem: 778

Ngày 27/02/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 779/UBND-KTTC về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh.

Ngày 27/02/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 779/UBND-KTTC về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh.

Theo Công văn, nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư theo quy định tại Điều 144, 145, 146 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục để giám sát chặt chẽ các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) đối với các cơ sở đang hoạt động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao bị phản ánh về xả nước thải, khí thải, mùi hôi,… gây ô nhiễm môi trường; chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc kiểm tra việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, tham mưu UBND tỉnh xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của các dự án theo quy định. Đồng thời, phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tham mưu UBND tỉnh kiên quyết không để các dự án đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới khi chưa xây dựng và chưa đủ điều kiện vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chính sách khuyến khích nhà đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong đó có hệ thống xử lý nước thải tập trung; kêu gọi thu hút xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia công tác bảo vệ môi trường; thực hiện chính sách phát triển khu công nghiệp sinh thái tại địa phương.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực tài chính cho công tác bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật, trong đó, lưu ý đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường theo quy định; chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện rà soát, đảm bảo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải đồng bộ, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch tỉnh; kiên quyết không cho mở rộng khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện có hoặc đầu tư thêm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới tại địa phương khi còn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có tỷ lệ lắp đầy thấp; phối hợp với các sở, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc thu hút các loại hình sản xuất đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; việc hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới phải đảm bảo các quy định, hạ tầng về bảo vệ môi trường; đặc biệt không cho các cơ sở thứ cấp hoạt động khi chưa xây dựng và chưa đủ điều kiện vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố, thị xã theo thẩm quyền, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là đối với các cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, các cơ sở hoạt động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo thẩm quyền; xử lý nghiêm đối với các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-