Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
07/11/2019

Ngày 25/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 4548/UBND-NCPC về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngày 25/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 4548/UBND-NCPC về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và đề nghị Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh xác định rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý đảng viên vi phạm, nhất là xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách diễn biến phức tạp, kéo dài mà không có biện pháp xử lý kịp thời. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội gắn với địa bàn, lĩnh vực phụ trách, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên. 

Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Thường xuyên theo dõi, tăng cường giáo dục trách nhiệm trong thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời phát hiện, phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn bảo kê, bao che các hành vi vi phạm pháp luật, gây dư luận không tốt trong xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, chương trình, kế hoạch phối hợp hành động về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn giao thông đã ký kết giữa lực lượng Công an với các đoàn thể chính trị - xã hội. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ Mặt trận, các đoàn thể trong việc gần gũi hội viên, đoàn viên và người dân để nắm tình hình, phát hiện kịp thời các biểu hiện vi phạm pháp luật, nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn xử lý hiệu quả.

Ngành Công an phát huy vai trò tham mưu nòng cốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các băng, nhóm thanh thiếu sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng; các đối tượng cho vay lãi nặng, hoạt động "tín dụng đen"; các tệ nạn xã hội, nhất là đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Quản lý chặt các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, nhất là đối tượng nghiện ma tuý, đối tượng mãn hạn tù, được đặc xá, đối tượng sau cai nghiện, số thanh thiếu niên bỏ học, không việc làm, ăn chơi lêu lỏng, thường hay tụ tập băng, nhóm hoạt động về đêm gây mất an ninh trật tự; có kế hoạch quản lý, lập hồ sơ vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Các ngành, địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện (cầm đồ, đòi nợ thuê, karaoke, khách sạn, trò chơi điện tử game bắn cá; hoạt động khai thác khoáng sản....) có hoạt động vi phạm pháp luật. Đồng thời, kịp thời cung cấp thông tin của doanh nghiệp vi phạm, phục vụ cơ quan Công an điều tra, xử lý.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân, kịp thời phát hiện, xử lý, các đối tượng hoạt động khai thác cát trái phép trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh, địa bàn giáp ranh các tỉnh. Rà soát các cơ sở, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân, có nguy cơ thành "điểm nóng" về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, có biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây mất an ninh trật tự.

Ngành Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình nhằm phòng, ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm. Quản lý, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, chú ý trò chơi điện tử game bắn cá, karaoke, karaoke lưu động gây tiếng ồn. Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành Công an tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục, tệ nạn nghiện ma túy, chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ trong học sinh, sinh viên; quản lý chặt chẽ số học sinh, sinh viên có biểu hiện nghi vấn, số học sinh, sinh viên ngoại trú nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; hạn chế đến mức thấp nhất việc học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện các chính sách giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người được đặc xá, mãn hạn tù về, đối tượng cai nghiện ma túy tại cộng đồng, người sau cai nghiện và các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, người không có việc làm ở địa phương… để họ có điều kiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền pháp luật, trách nhiệm tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho cán bộ, hội viên và người lao động. Phối hợp với lực lượng Công an các cấp tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật chưa đến mức xử lý hình sự tại xã, phường, thị trấn theo quy định pháp luật, nhằm cảm hóa giáo dục các đối tượng từ bỏ ý định vi phạm pháp luật. Đồng thời, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra các cấp trong điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm, nhất là các hành vi phạm tội do các băng, nhóm gây rối trật tự công cộng, các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng... đảm bảo kịp thời và nghiêm minh, đúng pháp luật; lựa chọn, tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại nơi xảy ra vụ án nhằm phòng ngừa, răn đe tội phạm và tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội; trong đó, tiến hành rà soát, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở, tập trung xử lý triệt để băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí đâm chém lẫn nhau, côn đồ, bảo kê, đòi nợ thuê, gây rối trật tự công cộng, các đối tượng cho vay lãi nặng, hoạt động "tín dụng đen"; các tệ nạn đánh bạc, số đề, lắc tài xỉu, lừa đảo huy động vốn... không để tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn diễn biến phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền, UBND cấp xã tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý.

H.G

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-