Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
24/02/2019

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Tên đơn vị: SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: 38 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273. 3871107

- Email: stc@tiengiang.gov.vn

- Website: http://stc.tiengiang.gov.vn

II. BỘ MÁY TỔ CHỨC

1. Thông tin lãnh đạo

+ Ông Hồ Kinh Kha

- Chức vụ: Giám đốc Sở

- Điện thoại: 0273. 3872794

- Email: hokinhkha@tiengiang.gov.vn

+ Ông Trần Văn Hùng

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

- Điện thoại: 0273. 3885533

- Email: tranvanhung@tiengiang.gov.vn

+  Bà Nguyễn Kim Tuyến

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

- Điện thoại: 0273. 3970500

- Email: nguyenkimtuyen@tiengiang.gov.vn

2. Các phòng chuyên môn

2.1. Văn phòng Sở

- Điện thoại: 0273. 3871107

2.2. Phòng Quản lý giá và công sản

- Điện thoại: 0273. 3873285

2.3. Phòng Quản lý ngân sách - Tài chính HCSN

- Điện thoại: 0273. 3872795

2.4. Phòng Tài chính Đầu tư - Doanh nghiệp

- Điện thoại:  0273. 3881482

2.5. Thanh tra Sở

- Điện thoại: 0273. 3872486

3. Các đơn vị trực thuộc

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Tiền Giang

- Điện thoại: 0273.3872797

- Fax: 0273.3975323

- Email: trungtamdvtc@tiengiang.gov.vn.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị được quy định tại Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 4323/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, cụ thể như sau: Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về tài chính; ngân sách Nhà nước; thuế, lệ phí và thu khác của ngân sách Nhà nước; tài sản Nhà nước; các quỹ tài chính Nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: