Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ vào Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
17/05/2019

Ngày 03/5/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1412/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ vào Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Ngày 03/5/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1412/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ vào Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, cung cấp thông tin, thống kê khoa học và công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học. Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật.

Các phòng, khối chuyên môn gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Khối Kỹ thuật; Khối Công nghệ sinh học. Số người làm việc của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao theo quyết định giao số lượng người làm việc của UBND tỉnh và trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm của Trung tâm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang; phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học; chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học xây dựng phương án tài chính theo quy định của Chính phủ và Bộ, ngành có liên quan, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 01/6/2019.

Tuấn Anh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: