Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
28/07/2020 - Lượt xem: 296

Ngày 16/7/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định quy phạm pháp luật số 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/7/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định quy phạm pháp luật số 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, trong đó không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập. Trình tự, thủ tục tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8, Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan.

Ưu tiên trong tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Hội đồng thi tuyển, Hội đồng xét tuyển công chức cấp xã (gọi chung là Hội đồng tuyển dụng) do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập. Hội đồng tuyển dụng hoạt động theo từng kỳ tuyển dụng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Số lượng thành viên, nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng được sử dụng con dấu, tài khoản của UBND cấp huyện; Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng được sử dụng con dấu của Phòng Nội vụ cấp huyện trong các hoạt động của Hội đồng tuyển dụng theo phân công của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng. Không cử làm thành viên Hội đồng tuyển dụng đối với những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự tuyển hoặc của bên vợ hoặc bên chồng của người dự tuyển; vợ hoặc chồng của người dự tuyển; con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển hoặc những người đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật.

Chủ tịch Hội đồng thi: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi và chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã bảo đảm đúng nội quy, quy chế kỳ thi theo quy định của pháp luật; phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng thi; Quyết định thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo, Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức thực hiện phỏng vấn tại vòng 2; thành lập các bộ phận giúp việc khi xét thấy cần thiết; tổ chức việc xây dựng đề thi, lựa chọn đề thi, bảo quản, lưu giữ đề thi theo đúng quy định tại Quy chế này và bảo đảm bí mật đề thi theo chế độ tài liệu "Mật"; quy định cụ thể thời gian bắt đầu thi của từng phần thi trong nội dung thi trắc nghiệm tại vòng 1 để thống nhất thực hiện...

Phó Chủ tịch Hội đồng thi: Giúp Chủ tịch Hội đồng thi điều hành hoạt động của Hội đồng thi và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng thi theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thi.

Các ủy viên của Hội đồng thi do Chủ tịch Hội đồng thi phân công nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng thi thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi giúp Chủ tịch Hội đồng thi: Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng thi; ghi biên bản các cuộc họp, hoạt động của Hội đồng thi; tổ chức, chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn ôn tập cho thí sinh (nếu có); tổ chức việc thu phí dự tuyển công chức; quản lý thu, chi và thanh quyết toán theo quy định của pháp luật; nhận, bảo quản bài thi của thí sinh được đóng trong các túi hoặc bì đựng bài thi (sau đây gọi chung là túi bài thi) còn nguyên niêm phong từ Trưởng ban coi thi; bàn giao bài thi được đóng trong các túi bài thi còn nguyên niêm phong cho Trưởng ban phách; nhận, bảo quản bài thi đã rọc phách và được đựng trong các túi bài thi còn nguyên niêm phong từ Trưởng ban phách... Ban đề thi do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định thành lập. Thành viên Ban đề thi gồm Trưởng ban và các ủy viên, trong đó có một ủy viên kiêm Thư ký.

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng ban đề thi: Tổ chức thực hiện việc xây dựng bộ đề thi, câu hỏi theo quy định; tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động của công tác xây dựng bộ đề thi, câu hỏi; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi và trước pháp luật về công tác xây dựng bộ đề thi, câu hỏi; bảo mật bộ đề thi, câu hỏi theo chế độ tài liệu "Mật".

Quyền của người dự thi: Trường hợp người dự thi gặp sự cố về máy trạm trong quá trình thi thì phải báo ngay cho giám thị coi thi biết để lập biên bản xác nhận sự cố và được làm lại bài thi trong buổi thi đó. Có quyền tố giác những người vi phạm nội quy, quy chế thi cho giám thị phòng thi, Trưởng ban coi thi hoặc thành viên Hội đồng thi.

Giải quyết các kiến nghị về bài thi: Không phúc khảo đối với các bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Trường hợp người dự thi phát hiện câu hỏi thi có sai sót, phải viết đơn kiến nghị ngay sau khi kết thúc ca thi gửi Ban coi thi. Trưởng ban coi thi có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi để xem xét, giải quyết ngay trong buổi thi đó. Không giải quyết các đơn kiến nghị về bài thi trên máy vi tính của người dự thi nhận được sau thời gian nêu trên.

Cách tính thời gian làm bài thi: Đối với hình thức thi viết, thời gian bắt đầu làm bài thi được tính từ thời điểm sau khi giám thị phát xong đề thi cho từng thí sinh và đọc lại hết toàn bộ nội dung đề thi. Thời gian để giám thị phát đề thi là 05 phút. Tổng thời gian làm bài thi được ghi trên đề thi. Giám thị phòng thi ghi thời gian bắt đầu và thời gian nộp bài lên bảng trong phòng thi.

 Đối với hình thức thi trắc nghiệm: Thời gian bắt đầu làm bài thi được tính sau 05 phút kể từ khi giám thị phòng thi phát xong đề thi cho thí sinh. Thời gian để giám thị phát đề thi là 10 phút. Tổng thời gian làm bài thi được ghi trên đề thi. Giám thị phòng thi ghi thời gian bắt đầu và thời gian nộp bài lên bảng trong phòng thi.

Đối với hình thức thi phỏng vấn: Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi của mỗi thí sinh tối đa là 30 phút.

Tổ chức tuyển dụng trong trường hợp không thành lập Hội đồng tuyển dụng: Trong trường hợp không thành lập Hội đồng tuyển dụng thì UBND cấp huyện vẫn phải bảo đảm quy trình tổ chức kỳ tuyển dụng theo quy định tại Quy chế này, trong đó nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng do Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2020 và thay thế Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh.

Bé Hai

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-