Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân
07/12/2019 - Lượt xem: 1463

Ngày 22/11/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 3999/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Ngày 22/11/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 3999/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Theo đó, Quy chế này áp dụng đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) tại Trung tâm; công chức, viên chức của các cơ quan liên quan, nhân viên Bưu điện (sau đây viết tắt là công chức, viên chức) được phân công thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm; tổ chức, cá nhân có liên quan đến giải quyết TTHC tại Trung tâm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là đơn vị đầu mối tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan liên quan cấp tỉnh.

Trách nhiệm, quyền hạn của Trung tâm: Tổ chức bố trí vị trí, nhóm vị trí làm việc cho công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm, đảm bảo hiệu quả, khoa học. Cung cấp trang thiết bị, thông tin, tài liệu có liên quan đảm bảo các điều kện làm việc cần thiết cho công chức, viên chức, nhân viên khi đến làm việc tại Trung tâm. Các thiết bị phục vụ cho chuyên môn của ngành như máy chụp ảnh, máy ghi âm, máy đo đạc... do các cơ quan liên quan tự trang bị. Theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm; giám sát thời giờ, thái độ, hành vi khi làm việc, việc thực hiện nội quy, quy chế của Trung tâm của công chức, viên chức do cơ quan liên quan cử đến làm việc tại Trung tâm...

Trách nhiệm, quyền hạn của Thủ trưởng các cơ quan liên quan: Cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm. Công chức, viên chức được cử đến Trung tâm làm việc phải có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng giao tiếp, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cử người thay thế nếu công chức, viên chức được cử đến Trung tâm làm việc không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về hành vi, thái độ khi làm việc tại Trung tâm; đảm bảo không làm gián đoạn việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm.

Việc cử người thay thế phải thông báo bằng văn bản cho Giám đốc Trung tâm, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh và Sở Nội vụ biết. Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan liên quan, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định về việc thay thế nhân sự theo đề nghị của cơ quan liên quan. Đảm bảo các quyền lợi, chế độ, chính sách theo quy định đối với công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm. Đánh giá, phân loại hàng năm đối với công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm trên cơ sở thông báo, đánh giá, nhận xét của Giám đốc Trung tâm. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền được tiếp nhận tại Trung tâm; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giải quyết hồ sơ đúng hạn, khuyến khích các đơn vị trực thuộc việc giải quyết hồ sơ trước hạn; chỉ đạo công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm cập nhật hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử theo quy định, thường xuyên cập nhật tình hình tiếp nhận hồ sơ, tiến độ và kết quả giải quyết TTHC hàng ngày trên hệ thống thông tin điện tử được kết nối với Trung tâm theo quy định; chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền tại Trung tâm.

Trường hợp cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc sử dụng phần mềm riêng, không kết nối với hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm, Thủ trưởng đơn vị giao công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tổng hợp tình hình tiếp nhận, tiến độ và kết quả giải quyết TTHC gửi về Trung tâm lúc 15 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần (10 giờ ngày thứ Bảy hàng tuần đối với cơ quan làm việc buổi sáng thứ Bảy) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm. Thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời các quy định mới, điều chỉnh, bổ sung về TTHC trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, bổ sung, điều chỉnh danh mục TTHC giải quyết tại Trung tâm...

Trung tâm thường xuyến phối hợp, trao đổi với lãnh đạo các cơ quan liên quan về việc hướng dẫn, tiếp nhận, giảỉ quyết TTHC tại Trung tâm bằng hình thức trao đổi trực tiếp hoặc văn bản theo nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC.

Định kỳ 3 tháng hoặc đột xuất, Giám đốc Trung tâm làm việc với cơ quan liên quan để trao đổi về việc quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ và tình hình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC của các cơ quan liên quan tại Trung tâm.

Định kỳ vào ngày 20 của tháng cuối quý và ngày 20 tháng 12 hàng năm, các cơ quan liên quan thống kê tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC và gửi thông tin về Trung tâm.

Định kỳ ngày làm việc cuối cùng của quý và năm, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC và các vấn đề khác có liên quan tại Trung tâm.

Bé Hai

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-