Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Phòng Kỹ thuật, Sư đoàn 8: Chủ động vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ
01/09/2019

Thời gian qua, Phòng Kỹ thuật, Sư đoàn 8 (Quân khu 9) luôn thực hiện tốt việc tham mưu, giúp Đảng ủy - Ban Chỉ huy Sư đoàn tổ chức bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất khác

Thời gian qua, Phòng Kỹ thuật, Sư đoàn 8 (Quân khu 9) luôn thực hiện tốt việc tham mưu, giúp Đảng ủy - Ban Chỉ huy Sư đoàn tổ chức bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Sư đoàn 8 bảo quản VKTBKT tại đơn vị.

Nhận thức rõ công tác bảo đảm kỹ thuật có liên quan trực tiếp đến chất lượng, tính năng kỹ, chiến thuật của VKTBKT; 05 năm qua, Phòng Kỹ thuật đã đề xuất nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm quản lý, khai thác hiệu quả VKTBKT hiện có, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của Sư đoàn. Bên cạnh những thuận lợi như: Luôn nhận được sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; hầu hết đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật được đào tạo cơ bản, năng nổ nhiệt tình trong công tác, có tinh thần đoàn kết thống nhất cao. Tuy nhiên, Phòng Kỹ thuật còn gặp không ít khó khăn do hệ thống nhà kho còn tận dụng, chật hẹp; vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý và khai thác VKTBKT còn ít;...

Xác định những thuận lợi và khó khăn trên, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đơn vị đã chủ động huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực khai thác, làm chủ VKTBKT có trong biên chế. Đối với công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị luôn được Phòng Kỹ thuật chú trọng và đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đầu tư đúng mức. Không chỉ bảo quản, bảo dưỡng theo định kỳ 100% VKTB hiện có mà các trang bị kỹ thuật sau khi cơ động dã ngoại về đều được bảo quản, bảo dưỡng theo quy định. Tổ chức duy trì có nền nếp ngày, giờ kỹ thuật ở đơn vị. Thực hiện tốt việc kiểm định an toàn kỹ thuật xe ô tô và các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn. Tiến hành kiểm tra kỹ thuật và phân cấp chất lượng vũ khí đạn, thử tỷ lệ nổ cháy đạn dược đúng quy định theo hướng dẫn của ngành. Tổ chức bảo đảm kỹ thuật cho kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới, kiểm tra huấn luyện các đối tượng và diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật bảo đảm an toàn.

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, Ngành Kỹ thuật đã xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện kỹ thuật chặt chẽ, bảo đảm nội dung, thời gian; tập trung huấn luyện nâng cao trình độ quản lý và khai thác hiệu quả VKTBKT hiện có của đơn vị; giúp cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật nắm chắc tính năng kỹ, chiến thuật của từng loại VKTBKT nâng cao khả năng bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Với chức năng là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50, Phòng Kỹ thuật đã tham mưu tốt cho Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình thực hiện sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền về ý nghĩa, các nội dung và mục tiêu cuộc vận động với nhiều hình thức phong phú. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, khai thác VKTBKT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Xác định công tác bảo đảm an toàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Kỹ thuật, cơ quan luôn chủ động duy trì các nhà kho quân khí theo tiêu chuẩn 5 nội dung. Các chỉ tiêu công tác kỹ thuật đều đạt 100% kế hoạch; hệ thống kho tàng, trạm sửa chữa bảo đảm an toàn; dụng cụ phòng cháy chữa cháy, hệ thống thu lôi chống sét, được bổ sung đầy đủ; các phương án bảo vệ, bảo đảm an toàn thường xuyên được tổ chức luyện tập, kiểm tra... Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên chuyên môn Phòng Kỹ thuật còn thực hiện có hiệu quả phong trào nghiên cứu, ứng dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả vào quá trình bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT. Từ năm 2014 – 2019, cơ quan đã có nhiều sáng kiến đạt chất lượng như: Bộ thử tỷ lệ hạt lửa liều chính các loại đạn cối; thiết bị rút đầu đạn nhọn (đạn 12,7 mm, đạn K53, K56); Giá kiểm tra máy phát điện sau sửa chữa; thiết bị hàn chì bằng bình điện xe ô tô; Thiết bị tháo xi lanh phanh bánh xe ô tô; Giá hiệu chỉnh súng tiểu liên AK bằng tia lazer...

Có được kết quả đó, Phòng Kỹ thuật Sư đoàn 8 đã làm tốt việc tiếp nhận, cấp phát đầy đủ, kịp thời, đồng bộ và đạt chất lượng các loại VKTBKT. Chủ động phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tiếp nhận các loại VKTBKT, thu hồi cấp đổi số VKTBKT cấp 4, cấp 5 ở các đơn vị. Chủ động tham mưu với Đảng ủy - Ban Chỉ huy Sư đoàn tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Kỹ thuật ở đơn vị; duy trì đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" gắn với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành. Từ năm 2014 đến nay Phòng Kỹ thuật, Sư đoàn 8 được Quân khu khen tặng Đơn vị Quyết thắng; có 44 lượt tập thể, 176 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Tiêu biểu là Ban Quân khí, Ban Xe máy, Đại đội 26, Đại úy Nguyễn Văn Phục (Trợ lý kế hoạch), Trung úy Võ Hoàng Tấn (Tiểu đội trưởng sửa chữa ô tô, Đại đội 26), Trung úy Đoàn Văn Công (Thủ kho quân khí, Đại đội 29)...

Hiện nay, VKTBKT của đơn vị đã từng bước được củng cố, nâng cấp, tuy nhiên vẫn còn một số loại VKTBKT đã qua sử dụng nhiều năm, độ bền thấp, tính đồng bộ không cao. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Phòng Kỹ thuật tiếp tục tham mưu với Đảng ủy - Ban Chỉ huy Sư đoàn 8 chỉ đạo các đơn vị chủ động, tích cực, sáng tạo trong quản lý, khai thác VKTBKT hiện có. Đồng thời, tiến hành đồng bộ các giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo tốt nhất các yêu cầu kỹ thuật trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Ngọc Bình

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-