Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Phát triển "văn hóa đọc" trong thời đại bùng nổ thông tin
25/01/2020 - Lượt xem: 665

Mới đây, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả 02 năm triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án), hệ thống thư viện công cộng tỉnh Tiền Giang hiện bao gồm 01 thư viện tỉnh, 08 thư viện huyện, thị, 47 thư viện xã, 95 phòng đọc sách (trong đó có 10 phòng đọc sách tại các điểm Bưu điện văn hóa xã và 02 phòng đọc sách Đồn Biên phòng), thư viện Trại giam Phước Hòa, Trại giam Mỹ Phước; 10 phòng đọc sách thư viện Công an tỉnh và cấp huyện... đã tạo điều kiện để người dân, kể cả vùng nông thôn tiếp cận, sử dụng thông tin tri thức trong thời đại bùng nổ thông tin. Chỉ số Phát triển văn hóa đọc của tỉnh Tiền Giang cơ bản đạt so với mục tiêu Đề án đặt ra

Mới đây, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả 02 năm triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án), hệ thống thư viện công cộng tỉnh Tiền Giang hiện bao gồm 01 thư viện tỉnh, 08 thư viện huyện, thị, 47 thư viện xã, 95 phòng đọc sách (trong đó có 10 phòng đọc sách tại các điểm Bưu điện văn hóa xã và 02 phòng đọc sách Đồn Biên phòng), thư viện Trại giam Phước Hòa, Trại giam Mỹ Phước; 10 phòng đọc sách thư viện Công an tỉnh và cấp huyện... đã tạo điều kiện để người dân, kể cả vùng nông thôn tiếp cận, sử dụng thông tin tri thức trong thời đại bùng nổ thông tin. Chỉ số Phát triển văn hóa đọc của tỉnh Tiền Giang cơ bản đạt so với mục tiêu Đề án đặt ra.

Trước hết cần hiểu rằng, "văn hóa đọc" là thuật ngữ bao hàm việc đọc sách gắn với những chuẩn mực văn hóa (hành vi đọc, thái độ đọc, mục đích đọc, hình thức đọc, không gian - môi trường đọc và kỹ năng đọc). Với vai trò "chủ công" trong triển khai Đề án của Chính phủ trên địa bàn Tiền Giang, thời gian qua, Thư viện tỉnh đã đổi mới phương thức hoạt động phục vụ bạn đọc theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa trong các khâu hoạt động của thư viện, tạo sự liên thông giữa các thư viện trên địa bàn tỉnh trong môi trường mạng nhằm khai thác vốn tài liệu phong phú, đa dạng ở các thư viện, trong đó, lấy nhiệm vụ phục vụ chọn sách, xây dựng vốn tài liệu thư viện để cung cấp kịp thời cho bạn đọc, góp phần xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội, nâng cao hiệu quả văn hóa đọc. Hiện nay tổng số bản sách trong hệ thống thư viện công cộng là 515.368 bản/1,76 triệu dân (mức hưởng thụ 0,29 bản sách/dân), tổng số lượt bạn đọc đến sử dụng thư viện công cộng là 213.015 lượt/năm, số lượt sách lưu hành luân chuyển là 456.680 bản (trung bình mỗi người dân đọc 0,26 quyển/năm). Bên cạnh đó, để đáp ứng tốt nhu cầu học tập nghiên cứu của học sinh, sinh viên nói riêng và độc giả nói chung, mặc dù hiện nay Thư viện tỉnh chưa xây dựng được thư viện điện tử, nhưng bước đầu cũng đã thuê tài liệu điện tử, liên kết chia sẻ dữ liệu tài liệu điện tử, trong đó có việc thuê sách Ebook và cung cấp dịch vụ sách Ebook miễn phí, tổ chức phục vụ liên thông tài liệu điện tử sách Ebook giữa Thư viện tỉnh và các thư viện khác nhằm đáp ứng tốt nhu cầu học tập nghiên cứu của sinh viên và độc giả, đến nay đã cấp mã số cho hơn 3.000 thẻ truy cập miễn phí, tạo điều kiện để bạn đọc sử dụng các dịch vụ thư viện.

Được biết, vào Ngày sách Việt Nam 21/4 hàng năm, các ngành tỉnh đều phối hợp tổ chức "Trưng bày và giới thiệu gian hàng sách đẹp" với sự tham gia của các thư viện huyện, thành, thị, nhà sách Fahasa, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh với trên 8.000 bản sách phục vụ bạn đọc, đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đến thưởng lãm. Hai năm qua, ngoài nguồn tự trang bị, Thư viện tỉnh còn được Công ty TNHH Cà phê Trung Nguyên tặng cho 1.000 quyển sách trị giá trên 65 triệu đồng, đồng thời để "làm mới hệ thống đọc cấp cơ sở", Thư viện tỉnh cũng đã luân chuyển trên 22 ngàn bản sách cho 22 điểm thư viện trường học, 22 điểm đọc sách thuộc 06 huyện, thị, thành, phòng đọc sách cơ sở, Đồn Biên phòng và Bưu điện văn hóa xã... Từ các hoạt động này, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số lượt bạn đọc đến sử dụng tại các điểm đọc sách cơ sở trong 02 năm 2018 - 2019 đã đạt hơn 98 ngàn lượt - một con số cũng khá thú vị trong thời đại công nghệ thông tin, mạng xã hội gần như phủ kín khắp nơi chỉ với 01 cái smartphone (!)...

Một điểm cũng cần nói thêm, "đọc" là cần thiết, nhưng cái chính là qua đó sẽ "tiếp thu" gì, chính vì vậy, mục tiêu Đề án cũng đặt ra yêu cầu về nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc - yếu tố cốt lõi của việc thu thập tri thức. Qua khảo sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào báo cáo về kết quả 02 năm triển khai Đề án Chính phủ thì thông qua các hoạt động như cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc", các hoạt động "Hè vui đọc sách", "Ngày khai trường cùng vui đọc sách", "Ngày hội đọc sách" nhân Ngày sách Việt Nam 21/4, hay tại các cuộc trưng bày, triển lãm, Hội báo Xuân tại thư viện tỉnh, trưng bày phục vụ ở cơ sở... cho thấy, tỷ lệ người dân sử dụng thư viện, phòng đọc đều có kỹ năng tiếp nhận, sử dụng thông tin đạt từ 90% trở lên. Số lượng thông tin, tri thức người dân sử dụng phù hợp với nhu cầu nghiên cứu, học tập và giải trí.

Nhìn chung, qua 02 năm thực hiện Đề án của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, nhận thức của xã hội về vấn đề đọc sách và phát triển văn hóa đọc ngày càng được quan tâm; đã có sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước và tổ chức xã hội trong việc tuyên truyền, khích lệ, quảng bá cho văn hóa đọc trong đời sống xã hội, góp phần tạo ra thói quen đọc, từng bước hình thành văn hóa đọc trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và cả cộng đồng nói chung. Một số trang thông tin điện tử về văn hóa đọc ngày càng phát triển đã trở thành diễn đàn để những người yêu sách - trong đó có đối tượng là công chức, viên chức và người lao động, quan tâm tới văn hóa đọc cùng trao đổi, chia sẻ những cuốn sách hay, phương pháp, kỹ năng đọc, là cầu nối giữa tác giả, tác phẩm với người đọc. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, bên cạnh kết quả trên cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như vấn đề về cơ sở vật chất từ Thư viện tỉnh đến cấp cơ sở còn khó khăn, dẫn đến hạn chế trong việc tổ chức các hoạt động chuyên môn và các hoạt động tuyên truyền, hoạt động hội thi; kinh phí mua sách chưa tương xứng với chỉ tiêu Đề án đặt ra, nhất là thư viện cấp huyện, cấp xã, chưa kể khó khăn khác là các thư viện xã, phòng đọc sách ở cơ sở đa số còn bố trí tạm trong khu hành chính xã, cán bộ quản lý kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, thiếu kinh phí hoạt động nên hiệu quả chưa cao. Đặc biệt, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Thư viện tỉnh kết hợp giữa thư viện truyền thống và thư viện điện tử/thư viện số, trong đó, việc sử dụng mạng máy tính để lưu giữ, khai thác thông tin và xây dựng thư viện số là xu hướng quan trọng nhất trong việc phát triển tự động hóa các thư viện hiện vẫn chưa thực hiện được; một số thư viện huyện, xã chưa có kinh phí trang bị máy tính để phục vụ bạn đọc truy nhập internet... là những vấn đề tỉnh sẽ tiếp tục có giải pháp trong thời gian tới để hoàn thành toàn diện mục tiêu Đề án Chính phủ đề ra.

Q.A.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-