Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội
02/03/2019

Trong thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đã và đang lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ cao. Xuất phát từ thực tế đó, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Cai Lậy đã mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình, thẳng thắn đấu tranh, bày trừ các vấn đề, ý kiến sai sự thật. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới

Trong thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đã và đang lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ cao. Xuất phát từ thực tế đó, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Cai Lậy đã mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình, thẳng thắn đấu tranh, bày trừ các vấn đề, ý kiến sai sự thật. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới.

Với tư cách là "đội dự bị tin cậy của Đảng", là "cánh tay đắc lực của Đảng", Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh trên cả nước nói chung và trên địa bàn huyện Cai Lậy nói riêng luôn xem việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những luận điệu sai trái là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ hàng đầu, đồng thời là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Huyện Đoàn Cai Lậy đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên thông qua các hình thức như: Hội nghị, tọa đàm, hội thi, hội diễn văn nghệ... Qua đó, đã góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2020". Đồng thời, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên trước những diễn biến phức tạp và công tác đấu tranh với những luận điệu chống phá, âm mưu, hành động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch nhằm vào thanh niên được chú trọng hơn.

Ngoài ra, Huyện Đoàn Cai Lậy còn tập trung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng đoàn viên, thanh niên.  

Bên cạnh, Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn huyện Cai Lậy đã tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó, các cấp bộ Đoàn đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo, thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia học tập, tu dưỡng.

Điển hình như khi quán triệt quan điểm "Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước", các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Cai Lậy đã phát huy vai trò của đoàn viên, tổ chức Đoàn xung kích thực hiện Nghị quyết của Đảng, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thông qua đó, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhờ những giải pháp chỉ đạo kịp thời, khâu thực hiện đồng bộ cùng sự cố gắng, nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên mà trong 10 năm qua (2008 - 2018) huyện Cai Lậy đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

Anh Phạm Văn Sang, Bí thư Huyện Đoàn Cai Lậy cho biết: "Thời gian tới, Huyện Đoàn Cai Lậy sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên mạng xã hội. Tạo môi trường giáo dục, rèn luyện tốt cho đoàn viên, thanh niên. Thực hiện có hiệu quả việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Đặc biệt, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực không để các thế lực xấu tác động, lôi kéo, kích động. Kịp thời tuyên truyền những câu chuyện đẹp, nhân văn, những tấm gương tốt, yếu tố tích cực trong cuộc sống".

Hồng Linh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: