Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Phát huy tiềm lực đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
14/03/2020 - Lượt xem: 3365

Hiện nay, tỉnh Tiền Giang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển một cách vững chắc. Hàng năm, địa phương xây dựng và triển khai các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trí thức trẻ có triển vọng để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao kế cận, nhất là trên các lĩnh vực khoa học quan trọng: Giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, nông nghiệp,…

Hiện nay, tỉnh Tiền Giang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển một cách vững chắc. Hàng năm, địa phương xây dựng và triển khai các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trí thức trẻ có triển vọng để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao kế cận, nhất là trên các lĩnh vực khoa học quan trọng: Giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, nông nghiệp,…

Bên cạnh đó, để tập hợp được đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, tạo mọi điều kiện đóng góp trí tuệ, tâm sức vì sự phát triển và đi lên giàu mạnh của đất nước, của địa phương, tỉnh tiếp tục tạo môi trường thông thoáng và điều kiện thuận lợi nhất để phát huy tài năng và tư duy sáng tạo phục vụ sự nghiệp cách mạng, có giải pháp thích hợp trong công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ; đổi mới việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn cũng như xây dựng và phát triển thị trường khoa học và công nghệ…

Ngoài ra, tỉnh tăng cường hơn nữa vai trò các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh hoạt động hiệu quả của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang trong các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chính sách, chương trình, đề án, dự án khoa học và công nghệ. Đồng thời, đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị, máy móc, nguồn kinh phí, tạo môi trường làm việc thuận lợi và quy hoạch đội ngũ cán bộ chuyên môn cao hợp lý, đáp ứng nhu cầu quản lý và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sau hơn 10 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 09/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Tiền Giang đạt được những kết quả tích cực. Qua thống kê, số lượng trí thức có trình độ đại học trở lên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ước khoảng 22.000 người, trong đó, có 63 tiến sĩ, 1.167 thạc sĩ, bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa I là 381 người, bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa II là 131 người. Nếu so với năm 2008, số trí thức có trình độ đại học trở lên đã tăng hơn 7.000 người, trong đó, tăng 12 tiến sĩ, tăng 517 thạc sĩ, tăng 313 bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa I.

Thời gian qua, đội ngũ trí thức thông qua các công trình nghiên cứu, dự án, đề án… tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ và chất xám phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ông Dương Văn Bon, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, ngành đã triển khai thắng lợi nhiều chương trình và đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phát huy vai trò trí thức khoa học, công nghệ và đưa khoa học, công nghệ đi vào đời sống. Nổi bật như: Chương trình Sản xuất thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao để sản xuất một số loại rau, hoa theo hướng "nông nghiệp đô thị"; Dự án Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ rau quả an toàn; Dự án xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ các loại nấm tại Tiền Giang; Đề tài Xây dựng mô hình chuyên canh vùng xoài cát đạt chứng nhận GlobalGAP huyện Cái Bè, Tiền Giang,…

Còn theo ông Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế, Bác sĩ chuyên khoa II, đội ngũ trí thức khoa học ngành Y tế tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và giành được nhiều giải thưởng cao tại các hội thi sáng tạo khoa học công nghệ trong, ngoài tỉnh hàng năm. Cụ thể, trong năm 2013, ngành y tế có 3 đề tài đạt giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang; năm 2017 có 17 đề tài đạt giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang, trong đó, có 1 đề tài đạt giải Nhất; năm 2019 có 8 đề tài đạt giải cao tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang… Các đề tài góp phần tích cực thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn trong đội ngũ y, bác sĩ, giúp chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn…

Ngoài ra, Tiền Giang luôn quan tâm bố trí cán bộ trẻ, có năng lực đảm nhiệm các chức vụ quan trọng; từng bước nâng cao vị trí, vai trò đội ngũ đội ngũ trí thức trẻ trong lãnh đạo, quản lý các cấp. Các chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức được thực thi thường xuyên nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương. Trong tuyển dụng công chức, viên chức ưu tiên đối với sinh viên đạt loại khá, giỏi; có chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn và về nhận công tác ở các xã còn khó khăn...

Hàng năm, tỉnh đều tổ chức họp mặt giới trí thức để thông tin tình hình kinh tế, xã hội, thông báo các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực; lắng nghe tâm tư, tình cảm, kiến nghị của đội ngũ trí thức cũng như vinh danh những trí thức tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của địa phương thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang khẳng định vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức trong mối quan hệ Công - Nông - Trí thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa có vị trí đặc biệt quan trọng, là đầu tàu của nguồn nhân lực, là nhân tố cực kỳ quan trọng, góp phần quyết định sự phát triển nhanh chóng và bền vững của địa phương trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Do vậy, Tiền Giang quan tâm tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ theo từng ngành, từng lĩnh vực và tạo mọi điều kiện để họ phát huy năng lực, sở trường và tư duy sáng tạo nhằm tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần hữu ích cho xã hội. Đồng thời, thực hiện các chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức nhằm thu hút các trí thức có tài năng, có phẩm chất đạo đức tốt, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh cũng như đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, chế độ, tiền lương để trí thức khoa học và công nghệ an tâm công tác, nhất là địa bàn những vùng nông thôn sâu, xa. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ trí thức trong công cuộc đổi mới đất nước; khuyến khích mỗi cá nhân tích cực rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất, đạo đức cách mạng, tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Minh Trí

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-