Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Nhân dân Tiền Giang tiến hành công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2010)
20/01/2019 - Lượt xem: 3555

Sau khi được hoàn toàn giải phóng vào năm 1975, cùng với cả nước, Mỹ Tho, Gò Công bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đầu năm 1976, theo Nghị quyết số 19/NQ của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 3/NQ/1976 của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Mỹ Tho và tỉnh Gò Công hợp nhất lại thành tỉnh Tiền Giang, bao gồm 6 đơn vị hành chính trực thuộc là Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công và thành phố Mỹ Tho.

I. QUÁ TRÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH VÀ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN (1975 - 1985)

1. Tình hình Tiền Giang sau ngày thống nhất đất nước

Sau khi được hoàn toàn giải phóng vào năm 1975, cùng với cả nước, Mỹ Tho, Gò Công bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đầu năm 1976, theo Nghị quyết số 19/NQ của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 3/NQ/1976 của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Mỹ Tho và tỉnh Gò Công hợp nhất lại thành tỉnh Tiền Giang, bao gồm 6 đơn vị hành chính trực thuộc là Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công và thành phố Mỹ Tho.

Khi vừa ra đời, chính quyền cách mạng phải đối mặt với những khó khăn vô cùng to lớn: Chính quyền còn non yếu, chưa có kinh nghiệm quản lý kinh tế - xã hội, kẻ thù âm thầm tìm cách phá hoại; nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Trước tình hình đó, Đại hội Đảng bộ Tiền Giang lần I (1976) đã đề ra nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế, đẩy mạnh khai hoang phục hóa, đẩy mạnh sản xuất, ổn định chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng.

2. Những thành tựu và khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước (1975 - 1985)

Nhờ định hướng đúng đắn của Đảng bộ, sự quyết tâm cao của chính quyền và nhân dân, từ năm 1975 đến năm 1985, Tiền Giang đã đạt được thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực.

*Kinh tế

Công cuộc khai hoang có nhiều tiến bộ. Diện tích đất trồng trọt tăng. Vùng lúa năng suất cao được mở rộng. Nhờ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào việc thâm canh, chuyên canh, tăng vụ, năng suất các loại cây trồng đều tăng. Nhìn chung, sản xuất nông nghiệp đảm bảo cung cấp đủ lương thực, thực phẩm cho người dân tỉnh nhà, nguyên liệu cho công nghiệp và hàng nông sản cho xuất khẩu.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đều phát triển. Nhiều công trình được xây dựng, đưa vào sử dụng, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho tỉnh nhà (xí nghiệp cơ khí 1/5, xí nghiệp ép dầu dừa, trại nuôi heo 30/4,...).

Các tuyến đường giao thông, nhiều bến bãi được sửa chữa, củng cố, mở rộng.

Thương nghiệp khởi sắc. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 1985 tăng 2,8 lần so với năm 1976.

*Văn hóa - giáo dục, y tế

Nội dung giáo dục mang tính toàn diện hơn. Công tác xóa mù chữ, bổ túc văn hóa được quan tâm. Đến năm 1985, toàn tỉnh có hơn 100.000 người được xóa mù chữ, đạt tỷ lệ 97% và 380.000 người học bổ túc văn hóa. Mạng lưới trường lớp được mở rộng.

Công tác nghiên cứu khoa học để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội được chú trọng. Nhiều cán bộ khoa học - kỹ thuật được đào tạo, bồi dưỡng. Một số đề tài khoa học đã được nghiên cứu, ứng dụng thành công trong các ngành kinh tế.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển.

Mạng lưới y tế phường, xã được mở rộng, trang bị thêm cơ sở vật chất. Việc chăm sóc sức khỏe người dân được đảm bảo.

*An ninh - quốc phòng

Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân được chú trọng thực hiện. Chính quyền cách mạng đã kịp thời phá vỡ nhiều tổ chức phản động, đánh tan các âm mưu phá hoại của địch, góp phần vào việc bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.

Nhờ những thành tựu trên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh đã được cải thiện. Tuy nhiên, Tiền Giang vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn: kinh tế phát triển còn chậm, nhiều người lao động chưa có việc làm, cuộc sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn; trật tự an toàn xã hội vẫn chưa được bảo đảm, nhiều hiện tượng tiêu cực chưa được giải quyết triệt để; công tác xây dựng Đảng còn nhiều hạn chế. Đó chính là những thách thức lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang cần giải quyết trong giai đoạn lịch sử tiếp theo.

II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG (1986 - 2010)

1. Tình hình Tiền Giang khi bước vào công cuộc đổi mới

Trong quá trình xây dựng địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến năm 1985, Tiền Giang đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng... Tuy nhiên, ta cũng còn hạn chế, thiếu sót, sai lầm cần phải nhanh chóng khắc phục, như phát triển nhanh nền kinh tế, giải phóng sức lao động và phát huy tối đa tiềm năng của tỉnh nhà.

Năm 1986, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang bước vào công cuộc đổi mới. Đại hội đại biểu Đảng bộ Tiền Giang lần IV (10/1986) đã xác định phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn đổi mới, nhằm "tạo một bước ổn định và phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, đồng thời đẩy mạnh công tác an ninh, quốc phòng, đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sông nhân dân" (Kỷ yếu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang 1930 - 2010).

2. Những thành tựu của nhân dân Tiền Giang trong công cuộc đổi mới

*Kinh tế

Nền kinh tế chuyển từ tập trung, bao cấp sang sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường dưới sự điều tiết của Nhà nước.

Trong nông nghiệp, nhờ những chính sách hợp lý của Đảng bộ, chính quyền nên năm 1990, lần đầu tiên, Tiền Giang đạt hơn 1 triệu tấn lương thực (tăng 24% so với năm 1986).

Chương trình "Ngọt hóa Gò Công" đã mang lại hiệu quả to lớn. Diện tích đất trồng trọt ở Gò Công được mở rộng, tăng vụ trồng lúa lên 2-3 vụ/năm, trồng thêm các loại hoa màu, cây ăn trái, cây lấy gỗ,... tạo việc làm cho hàng nghìn hộ gia đình.

Công tác khai hoang Đồng Tháp Mười đạt kết quả tốt, hơn 30.000 ha đất hoang đã được cải tạo thành những vùng đất trồng lúa và các loại cây khác. Nhiều hộ dân được khuyến khích đến vùng "kinh tế mới" để lập nghiệp, ổn định cuộc sống. Năm 1994, huyện Tân Phước được thành lập.

Ngành nuôi trồng, khai thác, chế biến, xuất khẩu thủy hải sản tăng trưởng nhanh.

Kinh tế trang trại phát triển nhanh và đa dạng. Năm 2000, tỉnh có 400 trang trại hoạt động hiệu quả với mô hình đa canh (trồng lúa, cây ăn trái hoa màu, nuôi trồng thủy sản, gia cầm,...). Đến năm 2006, tỉnh đã có 2.213 trang trại.

Các ngành chế biến nông sản, sản xuất hàng tiêu dùng, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng theo hướng thay đổi công nghệ mới, lợi thế sản phẩm và thị trường tiêu thụ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 8 khu công nghiệp (Mỹ Tho, Tân Hương, Long Giang, Tân Phước, Tân Phước 2, dầu khí Soài Rạp, Bình Đông) và 10 cụm công nghiệp đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút dự án đầu tư.

Thành phần kinh tế tập thể có bước phát triển mới. Đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 101 hợp tác xã. Nhiều hợp tác xã hoạt động có hiệu quả như: Hợp tác xã nông nghiệp Bình Tây, Hợp tác xã mua bán Phường 1,...

Các ngành dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ. Ngành du lịch có bước phát triển nhanh, số khách du lịch đến Tiền Giang ngày càng tăng (năm 2010 có 773.604 lượt khách).

Nhờ sự phát triển của các ngành kinh tế nên tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng nhanh chóng (năm 1985: 8.776.000 USD, năm 1990: 28.544.000 USD, năm 1999: 131.815.000 USD, năm 2010: 500.200.000 USD).

*Văn hóa - xã hội

Cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng ở cả thành thị và nông thôn đều có sự đổi mới rõ nét. Đến năm 2010, phần lớn các con đường đều được tráng nhựa, 95% số hộ nông dân có nguồn nước sạch hợp vệ sinh và 99,6% số hộ có điện thắp sáng.

Tỉnh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Ngân sách đầu tư cho giáo dục ngày càng tăng. Đến năm 2007, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập Trung học cơ sở và tiếp tục tiến hành phổ cập Trung học phổ thông.

Công tác hướng nghiệp, dạy nghề được đầu tư. Năm 2010, Tiền Giang có 4 trường dạy nghề được phân bố ở Mỹ Tho và các huyện trung tâm, tạo thuận lợi cho đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Vấn đề chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có bước tiến đáng kể. Việc đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang bị cơ sở vật chất cho y tế được chú trọng. Năm 2000, 100% xã đã có Trạm Y tế. Năm 2010, 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, số lượng bác sĩ, y tá ngày càng tăng.

Hoạt động văn hóa - thông tin có bước phát triển, đa dạng về hình thức và nâng cao về chất lượng, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phong trào thể dục - thể thao sôi nổi, một số bộ môn đạt giải cao trong các giải khu vực và quốc tế.

* An ninh - quốc phòng

Công tác tuyển quân, huấn luyện quân đội được thực hiện chặt chẽ. Lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ được nâng lên về số lượng và chất lượng. Ngành Công an kết hợp với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đập tan âm mưu phá hoại của bọn phản động trong và ngoài nước; trấn áp một số phần tử gây rối và nhen nhóm phá hoại; kiên quyết bài trừ các tệ nạn xã hội và nghiêm trị bọn tội phạm hình sự.

*Xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn dân, công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, mở rộng cơ sở Đảng, việc lựa chọn những cán bộ tài năng vào bộ máy chính quyền và công tác vận động quần chúng rất được xem trọng. Nhờ vậy, những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được nhân dân thông suốt và ủng hộ. Mỗi năm, Đảng tổ chức bồi dưỡng và kết nạp hơn 5.000 đảng viên. Cơ sở Đảng được mở rộng. Uy tín của Đảng, đoàn thể ngày càng được tăng cường.

Tóm lại, trong thời kỳ đổi mới, từ năm 1986 đến nay, nhờ vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Trung ương vào thực tiễn địa phương, Tiền Giang đã đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ. Những thành tựu này có tác dụng to lớn trong việc động viên nhân dân Tiền Giang nỗ lực hơn nữa trong việc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh nhà.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-