Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Nghị quyết số 21-NQ/TW đi vào đời sống xã hội
19/02/2021 - Lượt xem: 133

​​Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020" (gọi tắt là Nghị quyết số 21-NQ/TW).

Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020" (gọi tắt là Nghị quyết số 21-NQ/TW).


Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị Tổng kết ngành BHXH.

Tại tỉnh Tiền Giang, công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 21-NQ/TW đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận, hội, đoàn thể, nghiêm túc triển khai đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân,... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương, của tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đăng tải tin, bài tuyên truyền về BHXH, BHYT trên "Bản tin Thông báo nội bộ" làm tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Qua tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 21-NQ/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân có chuyển biến tích cực, cơ bản hiểu đúng và đầy đủ quan điểm của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT; ý thức được việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân.

*Kết quả nổi bật

Qua 08 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, số người tham gia trên địa bàn tỉnh đã đã những chuyển biến tích cực, cụ thể: Số người tham gia BHXH tăng bình quân 9,5%/năm. Năm 2013, có 133.391 người tham gia BHXH, chiếm 13,4% lực lượng lao động trong độ tuổi (127.390 người tham gia BHXH bắt buộc và trên 6.000 người tham gia BHXH tự nguyện); đến năm 2017, có 165.326 người tham gia, chiếm 86% lực lượng lao động tại doanh nghiệp và chiếm tỷ lệ gần 16% lực lượng lao động trong độ tuổi; tính đến ngày 31/12/2020, có 209.497 người tham gia BHXH, trong đó: BHXH bắt buộc 190.681 người; BHXH tự nguyện 18.816 người, tăng 61,44% (11.561 người) so với năm 2019. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 179.429 người. Số người tham gia BHYT (thẻ BHYT do BHXH tỉnh phát hành là 1.510.729 người). Tổng số người dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có thẻ BHYT là 1.644.884 người (trong đó, số người tham gia BHYT có hộ khẩu Tiền Giang do BHXH tỉnh phát hành là 1.469.760 người, cộng số người hộ khẩu Tiền Giang làm việc ngoại tỉnh có thẻ BHYT là 162.037 người và 13.087 người có thẻ do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành. Như vậy, so với dân số tỉnh, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,61%, vượt 2,61% chỉ tiêu Chính phủ giao).

Nhìn chung, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự điều hành và tổ chức thực hiện của ngành BHXH cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan, công tác BHXH, BHYT, BHTN đã đạt được những kết quả quan trọng như:

Việc tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền đã làm chuyển biến nhận thức cả trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của BHXH, BHYT, BHTN.

Công tác cải cách hành chính được triển khai theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra; tác phong, thái độ ứng xử đối với doanh nghiệp, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được cải thiện.  

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý được đặc biệt quan tâm, từng bước hiện đại hóa; hệ thống thông tin giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT được vận hành theo đúng quy định; dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT được đồng bộ, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu tập trung về BHXH, BHYT.  

Các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN được triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN luôn vượt chỉ tiêu giao, đặc biệt về lĩnh vực BHYT. Quỹ BHXH ngày càng tăng; quỹ khám, chữa bệnh BHYT được quản lý chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được xem trọng; hàng năm có tiến hành kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác BHXH, BHYT, BHTN; qua đó, xác định giải pháp phù hợp để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT; công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đúng quy định đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Trần Văn Luận

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-