Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7: Chính sách bảo hiểm y tế đã đi vào cuộc sống
06/07/2019

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo như: Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới", Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020", đồng thời Ban cán sự Đảng các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cũng đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo như: Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới", Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020", đồng thời Ban cán sự Đảng các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cũng đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện Luật Sửa đổi sổ sung Luật BHYT số 46/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và lộ trình BHYT toàn dân, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể: Năm 2009 (khi Luật số 25/2008/QH12 có hiệu lực thi hành) số người tham gia BHYT là 641.564 người, chiếm 38% so dân số toàn tỉnh, năm 2015 có 1,151 triệu người tham gia, đạt tỷ lệ bao phủ 66%/số dân của tỉnh thì đến ngày 31/5/2019 (sau hơn 4 năm Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực) có trên 1,544 triệu người tham gia, tỷ lệ bao phủ dân số toàn tỉnh chiếm 87%. Trên cơ sở số người tham gia tăng hàng năm, ngành BHXH cùng ngành Y tế đã phối hợp tốt trong tổ chức thực hiện khám, chữa, bệnh (KCB) cho người có thẻ BHYT đảm bảo đầy đủ mọi quyền lợi theo quy định, cụ thể: Năm 2009 có trên 2 triệu lượt người KCB bằng BHYT, với chi phí điều trị quỹ BHYT chi trả 206,855 tỷ đồng; năm 2010 có trên 2,7 triệu lượt, với chi phí điều trị trên 302 tỷ đồng; năm 2014 có trên 3,7 triệu lượt, với chi phí điều trị gần 630 tỷ đồng, năm 2015 trên 3,4 triệu lượt, với chi phí điều trị trên 717 tỷ đồng; năm 2017, thực hiện giám định và thanh toán trên 4,2 triệu lượt người KCB BHYT với số tiền 1.347 tỷ đồng; năm 2018 có 31 cơ sở y tế, trong đó có 12 cơ sở tuyến tỉnh, 19 cơ sở tuyến huyện tham gia KCB BHYT, năm 2018 toàn tỉnh có 4,424 triệu lượt người KCB BHYT với chi phí 1.561 tỷ đồng và tính đến hết tháng 5/2019, thực hiện giám định và thanh toán trên 1,7 triệu lượt người KCB BHYT với chi phí 631,53 tỷ đồng,...

Có thể khẳng định rằng, chính sách BHYT đã dần đi vào cuộc sống và mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong lĩnh lực chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Do đó, có thể khẳng định rằng: Việc tham gia BHYT là quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, tham gia BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình...

T. V. L

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-