Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống ma túy
15/03/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Chương trình phòng, chống ma túy năm 2019 trên địa bàn tỉnh tập trung vào những công tác sau: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy, làm chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động trong mỗi đảng viên, cán bộ chủ chốt và các tầng lớp nhân dân chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế thấp nhất tác hại do ma túy gây ra.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, giảm phát sinh người nghiện và người sử dụng ma túy; đẩy mạnh công tác đấu tranh, điều tra xử lý tội phạm ma túy; giải quyết cơ bản các tụ điểm, điểm phức tạp về tệ nạn ma túy. Tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện theo hướng hiệu quả, bền vững góp phần kiềm chế, giảm nhất tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định những địa bàn trọng điểm về tệ nạn ma túy để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm; đồng thời có kế hoạch phòng ngừa giữ vững ổn định địa bàn để không tái hoạt động trở lại hoặc hình thành các điểm nóng phức tạp về ma túy.

Quá trình thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; gắn việc thực hiện Kế hoạch với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương.

P.L

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: