Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Năm 2020, Tiền Giang sẽ có 02 huyện nông thôn mới, 02 thị xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và trên 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới
01/01/2020

Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) -  Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng nông thôn mới tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức ngày 20/12/2019. Theo báo cáo của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, năm nay, số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đã vượt kế hoạch đề ra ngay trong tháng 11/2019 (đạt 25 xã so với chỉ tiêu là 23 xã) và kết thúc năm 2019, Tiền Giang có thêm 32 xã được công nhận NTM, nâng toàn tỉnh có 92 xã NTM với chất lượng và mức độ đạt được các tiêu chí đều cao hơn so với các năm trước đây.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) -  Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng nông thôn mới tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức ngày 20/12/2019. Theo báo cáo của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, năm nay, số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đã vượt kế hoạch đề ra ngay trong tháng 11/2019 (đạt 25 xã so với chỉ tiêu là 23 xã) và kết thúc năm 2019, Tiền Giang có thêm 32 xã được công nhận NTM, nâng toàn tỉnh có 92 xã NTM với chất lượng và mức độ đạt được các tiêu chí đều cao hơn so với các năm trước đây.

Có được kết quả trên, theo nhận định của Giám đốc Sở NN&PTNT, bên cạnh việc nỗ lực của các ngành, các cấp, một phần là do việc hỗ trợ nguồn lực từ ngân sách được bố trí rất sớm so với các năm trước nên tạo thuận lợi cho các xã có điều kiện về đích sớm trong năm; đồng thời UBND tỉnh cũng đã quan tâm, bố trí một phần kinh phí để hỗ trợ các xã thuộc kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn năm 2020 để các xã này chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, nên đến nay, đã có 07 xã thuộc kế hoạch năm 2020, gồm: Đồng Thạnh, Bình Phan, Quơn Long, Hòa Định, Xuân Đông, Tân Bình và Mỹ Lương đã về đích sớm, ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới ngay trong năm nay. Một điểm nữa là, vướng mắc liên tục trong những năm qua liên quan việc thỏa thuận nguồn vốn tạm ứng cho các dự án đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ thế cho các xã cũng đã được khắc phục, các năm trước đây thì đến khoảng giữa năm kế hoạch thì mới có được kết quả thỏa thuận với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, nay kết quả này đã có sớm, thuận lợi trong công tác triển khai.

Năm nay cũng là năm đầu tiên 01/03 đô thị trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đó là thành phố Mỹ Tho - đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Riêng đối với 02 đô thị còn lại là thị xã Gò Công và thị xã Cai Lậy đang phấn đấu quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước kỳ Đại hội Đảng bộ thị xã. Điều này là hoàn toàn có thể, bởi qua kết quả rà soát cho thấy, hiện thị xã Gò Công đã có 05/07 xã được công nhận nông thôn mới, còn lại 02 xã là Bình Xuân và Bình Đông dự kiến sẽ được công nhận đạt chuẩn trong quý I/2020; còn đối với thị xã Cai Lậy, hiện thị xã đã có 08/10 xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, còn lại 02 xã là Tân Hội và Mỹ Hạnh Đông dự kiến sẽ công nhận đạt chuẩn cũng trong quý I/2020. Sau đó, 02 thị xã sẽ tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ trình tỉnh đề nghị Bộ NN&PTNT thẩm định, công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào đầu quý II/2020.

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2020, trong đó có đề ra mục tiêu năm 2020, Tiền Giang có 02 huyện đạt chuẩn huyện NTM và 02 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Ông Nguyễn Văn Mẫn cho biết, về mục tiêu 02 huyện phấn đấu về đích "Huyện nông thôn mới", qua rà soát, hiện huyện Gò Công Đông đã có 08/11 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, còn lại 03 xã: Kiểng Phước, Phước Trung và Gia Thuận đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí và đang hoàn chỉnh các hồ sơ trình tỉnh thẩm định, công nhận trong tháng 01/2020, phấn đấu đến cuối tháng 01/2020, huyện Gò Công Đông có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn theo quy định. Riêng đối với các tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện Gò Công Đông đã đạt 06/9 tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, còn lại 03 tiêu chí (Quy hoạch, Giao thông và Y tế - Văn hóa - Giáo dục), dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II/2020, sau đó, huyện sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục có liên quan để đề nghị tỉnh tổ chức thẩm tra và trình Bộ NN&PTNT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Huyện Chợ Gạo thì "phấn khởi hơn", 18/18 xã (100%) đều đã được công nhận nông thôn mới; riêng đối với các tiêu chí huyện nông thôn mới, hiện đã đạt 06/9 tiêu chí, còn lại 03 tiêu chí tương tự như huyện Gò Công Đông (tiêu chí Quy hoạch, Giao thông và Y tế - Văn hóa - Giáo dục), dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II/2020, sau đó huyện hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan để được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết, sẽ triển khai nhiều giải pháp tổng hợp liên quan trách nhiệm các ngành, các cấp, trong đó, trách nhiệm của ngành sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực ngân sách cho việc thực hiện các Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để hỗ trợ các địa phương theo kế hoạch, lộ trình đề ra, chủ động rà soát để có điều chỉnh, bổ sung các hướng dẫn thực hiện cũng như đánh giá mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí theo hướng thiết thực, hiệu quả. Ông Mẫn cho biết thêm, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ đặc biệt quan tâm thực hiện công tác tổ chức đánh giá, xây dựng báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với các tiêu chí, chỉ tiêu theo đúng yêu cầu, nội dung đề nghị của Tổ công tác liên Bộ để phục vụ hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ NN&PTNT thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới... Riêng đối với lĩnh vực đầu tư hạ tầng điện, ông đề nghị Sở Công Thương phối hợp Công ty Điện lực tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện tại các xã nông thôn mới năm 2019 và năm 2020 (đặc biệt là các công trình điện tại các xã thuộc huyện Chợ Gạo và huyện Công Đông), trong đó, Công ty cần sớm có báo cáo với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam để có kế hoạch thực hiện đầu tư lưới điện tại 12 xã bổ sung vào kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2020, cũng như sớm có kế hoạch cụ thể để tiếp tục đầu tư lưới điện tại tất cả các xã còn lại thuộc kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn năm 2020...

Q.Anh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-