Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Một số kết quả đạt được qua 15 năm thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
31/05/2020 - Lượt xem: 350

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành Y tế là nòng cốt.

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành Y tế là nòng cốt.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình mới; các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân có chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đảm bảo sức khoẻ cho cộng đồng, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức, trách nhiệm về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân của đội ngũ y, bác sĩ.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt nhiều kết quả tích cực:

- Về phát triển và hoàn thiện hệ thống cơ sở y tế, đến nay toàn tỉnh có 03 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; 05 bệnh viện chuyên khoa; 04 trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh; 02 chi cục; 11 trung tâm y tế huyện; 10 phòng khám đa khoa trung tâm y tế; 01 phòng khám Quân Dân Y trực thuộc Sở Y tế và 173 trạm y tế xã, phường, thị trấn.

- Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, ngành Y tế làm tốt công tác đào tạo chuyên môn, đào tạo liên thông, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo theo nhu cầu, thường xuyên thực hiện các lớp đào tạo cho nhân viên y tế ấp và các lớp tập huấn bồi dưỡng theo kế hoạch của ngành; tổ chức tuyển dụng thu hút và bố trí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trường Cao đẳng Y tế thực hiện đào tạo các chức danh dược sĩ trung học, nữ hộ sinh, cao đẳng điều dưỡng, điều dưỡng trung học, y sĩ đa khoa, y sĩ y học cổ truyền nhằm bổ sung và phát triển nguồn nhân lực cho ngành Y tế tỉnh. Đối với công tác thu hút nhân lực ngành Y tế, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Quy định chính sách hỗ trợ, thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 - 2020 và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 19/4/2019 Quy định chính sách hỗ trợ thu hút nhân lực về công tác tại tỉnh Tiền Giang.

- Về đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, đến nay, có 01 bệnh viện đa khoa tư nhân, 01 Khu khám chữa bệnh theo yêu cầu và kỹ thuật cao; 10 phòng khám đa khoa tư nhân; 742 cơ sở hành nghề y tư nhân khác, 02 công ty dược; 09 trung tâm bán buôn thuốc đạt tiêu chuẩn GDP; 20 công ty bán buôn thuốc đạt tiêu chuẩn GDP; 157 nhà thuốc đạt GDP; 1.426 quầy thuốc đạt GDP; 286 đại lý bán thuốc của doanh nghiệp; 123 phòng chẩn trị y học cổ truyền. Bên cạnh đó, ngành Y tế triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án y tế trong và ngoài nước như: Dự án chăm sóc sức khoẻ sinh sản do Quỹ Phát triển dân số Liên hợp quốc tài trợ; Dự án phòng, chống HIV/AIDS, Dự án xử nước thải bệnh viện do Ngân hàng thế giới tài trợ; Dự án hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long; Dự án phòng cúm và ứng phó đại dịch cúm (VAHIP)....

Các chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả như sau:

- Công tác phòng, chống sốt rét, bệnh sốt rét có khuynh hướng giảm và ổn định, Tiền Giang đã được Bộ Y tế công nhận loại trừ sốt rét trên quy mô tỉnh vào năm 2019.

- Công tác phòng, chống bệnh lao được quản lý chặt chẽ, thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục người dân biết cách phòng, chống lao tại cộng đồng, bình quân hàng năm có khoảng 1.500 trường hợp bệnh lao được phát hiện và đưa vào điều trị, tỷ lệ lành bệnh là 93%.

- Công tác phòng, chống bệnh phong đạt hiệu quả cao, hàng năm tổ chức khám bằng nhiều phương pháp nhằm phát hiện bệnh mới đưa vào quản lý, điều trị, chăm sóc tàn tật. Công tác tuyên truyền kiến thức bệnh phong trong nhân dân luôn được chú trọng, từ đó kiến thức phòng, chống bệnh phong ngày càng được nâng lên trong cộng đồng. Tỉnh đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong theo quy định của Bộ Y tế vào năm 2007.

- Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng đã phủ kín 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; thực hiện công tác khám, phát hiện, quản lý và điều trị tại cộng đồng giúp làm giảm các hành vi nguy hại, gây rối của bệnh nhân, giúp cho họ ổn định cuộc sống, hòa nhập với gia đình và xã hội.

- Việc phòng, chống sốt xuất huyết luôn luôn được quan tâm, mặc dù diễn biến khá phức tạp, tình hình bệnh sốt xuất huyết được khống chế tốt, giảm trường hợp mắc bệnh và giảm số trường hợp tử vong; tình hình vẫn được duy trì trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Công tác phòng, chống HIV/AIDS thường xuyên được củng cố và nâng chất lượng, bệnh nhân được tuyên truyền, theo dõi, quản lý và tư vấn tốt; xây dựng và tăng cường hoạt động của các cộng tác viên tuyến cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. Hiện nay, tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dưới 0,3% dân số toàn tỉnh, nằm trong tiêu chuẩn cho phép của Tổ chức Y tế thế giới (WTO).

- Chương trình tiêm chủng mở rộng có nhiều thuận lợi từ nhận thức đúng đắn của người dân về lợi ích do tiêm chủng mang lại, trang thiết bị, vaccine, đội ngũ cán bộ chuyên trách vững về chuyên môn được phủ rộng khắp các, xã, phường, thị trấn; số trường hợp mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được tiêm chủng giảm đáng kể hoặc không xảy ra.

- Công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức về dinh dưỡng được thực hiện rộng rãi trong nhân dân, đặc biệt ở phụ nữ có thai và bà mẹ có con nhỏ dưới 5 tuổi, nên nhận thức của người dân có cải thiện, chuyển đổi được hành vi trong chăm sóc sức khỏe trẻ em. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm từ 20,5% (năm 2006) xuống còn 12,62% (năm 2019), trung bình giảm 0,6%/năm.

- An toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo, tổ chức thường xuyên hoạt động giám sát, kiểm tra các cơ sở chế biến thức ăn và phối hợp liên ngành tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh, đa số các cơ sở đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh trên 85%, số vụ ngộ độc thực phẩm giảm đáng kể (trung bình 1 - 3 vụ/năm), số vụ có trên 50 người bị ngộ độc được khống chế tốt, không có tử vong.

- Công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh luôn thực hiện chủ động và tích cực, thường xuyên giám sát tình hình dịch bệnh, tuyên truyền giáo dục và vận động cộng đồng tham gia vào công tác phòng, chống dịch; tăng cường công tác giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và kịp thời bao vây, dập tắt ổ dịch khi xảy ra, khống chế không để dịch lớn bùng phát, nhất là bệnh cúm A/H5N1, H1N1, H7N9 và nhiễm vi-rút Ebola, tiêu chảy cấp,…

Đối với, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời; các cấp, các ngành, các địa phương phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Công tác điều tra, xác minh các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc Covid-19, kịp thời phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly, theo dõi chặt chẽ, sẵn sàng cho công tác điều trị (nếu phát sinh ca nhiễm); chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư ứng phó mọi tình huống với phương châm "4 tại chỗ". Tổ chức kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài, người từ vùng có dịch đến địa phương thăm thân nhân, du lịch, công tác; tổ chức sàng lọc những người có nguy cơ lây nhiễm. Thực hiện nghiêm việc khai báo và kiểm tra y tế cơ sở, cách ly y tế tại khu vực tập trung, cách ly tại nơi ưu trú, nơi cư trú...

Thanh Tuấn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-