Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa vụ Đông Xuân 2018 - 2019 tăng trên 1.000 ha so vụ trước
08/04/2019

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua giám sát tình hình thực hiện các cánh đồng liên kết sản xuất tiêu thụ lúa vụ Đông xuân 2018 - 2019 tại 24 cánh đồng liên kết ở 6 huyện, thị (Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, Tân Phước, Gò Công Tây, Gò Công Đông) cho thấy, các doanh nghiệp, hợp tác xã và thương nhân đã liên kết tiêu thụ lúa với diện tích 3.157 ha/3.630 hộ dân, tăng 1.058 ha so với vụ Đông Xuân năm trước, phương thức thực hiện chủ yếu là doanh nghiệp/hợp tác xã ký kết hợp đồng đầu vụ cùng tổ chức đại diện nông dân/nông dân để cung ứng giống, thuốc, sau đó bao tiêu hoặc thỏa thuận đấu giá mua lúa cuối vụ cho nông dân... Mặc dù chưa kết thúc vụ, diện tích mua lúa đã đạt 3.044 ha/3.157 ha (96,4%), trong đó tập trung nhiều ở 02 huyện Gò Công Tây và Gò Công Đông với diện tích liên kết tiêu thụ lúa ở 2 huyện này là 2.433 ha; sản lượng mua đạt 21.308 tấn, giá mua lúa tươi tại ruộng ổn định từ 4.300 đồng/kg đối với loại lúa thường (IR50404) và cao nhất là 6.500 đồng/kg đối với lúa VD20 (chủ yếu ở vùng phía Đông), giảm từ 800 - 1.000 đồng/kg tùy loại so với vụ Đông Xuân trước do yếu tố tác động chung của thị trường, nhất là thị trường xuất tiểu ngạch...

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua giám sát tình hình thực hiện các cánh đồng liên kết sản xuất tiêu thụ lúa vụ Đông xuân 2018 - 2019 tại 24 cánh đồng liên kết ở 6 huyện, thị (Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, Tân Phước, Gò Công Tây, Gò Công Đông) cho thấy, các doanh nghiệp, hợp tác xã và thương nhân đã liên kết tiêu thụ lúa với diện tích 3.157 ha/3.630 hộ dân, tăng 1.058 ha so với vụ Đông Xuân năm trước, phương thức thực hiện chủ yếu là doanh nghiệp/hợp tác xã ký kết hợp đồng đầu vụ cùng tổ chức đại diện nông dân/nông dân để cung ứng giống, thuốc, sau đó bao tiêu hoặc thỏa thuận đấu giá mua lúa cuối vụ cho nông dân... Mặc dù chưa kết thúc vụ, diện tích mua lúa đã đạt 3.044 ha/3.157 ha (96,4%), trong đó tập trung nhiều ở 02 huyện Gò Công Tây và Gò Công Đông với diện tích liên kết tiêu thụ lúa ở 2 huyện này là 2.433 ha; sản lượng mua đạt 21.308 tấn, giá mua lúa tươi tại ruộng ổn định từ 4.300 đồng/kg đối với loại lúa thường (IR50404) và cao nhất là 6.500 đồng/kg đối với lúa VD20 (chủ yếu ở vùng phía Đông), giảm từ 800 - 1.000 đồng/kg tùy loại so với vụ Đông Xuân trước do yếu tố tác động chung của thị trường, nhất là thị trường xuất tiểu ngạch...

Kết quả giám sát cũng cho thấy, thực hiện mô hình liên kết, tại các vùng nguyên liệu của phương án cánh đồng liên kết, ngành nông nghiệp đều phân công cán bộ phụ trách kỹ thuật phối hợp cùng địa phương, doanh nghiệp theo dõi và hỗ trợ về cung ứng giống, tập huấn cho nông dân về các quy trình sản xuất lúa "3 giảm - 3 tăng", "1 phải - 5 giảm", các biện pháp chăm sóc và quản lý sâu bệnh. Riêng Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp cung ứng trên 43 tấn lúa giống cho khoảng 358 ha ở huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè, trong đó cung ứng cho Công ty Lương thực Tiền Giang 23.380 kg lúa giống để Công ty ký kết 5 cánh đồng liên kết (sản lượng mua 3.437 tấn/diện tích 491 ha); cung ứng cho các hợp tác xã Mỹ Quới, Hậu Mỹ Bắc, Cái Bè 19.640 kg lúa giống...

Từ số liệu gia tăng trên 1.000 ha thực hiện mô hình cánh đồng liên kết trong vụ Đông Xuân năm nay cho thấy, Kế hoạch hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019 đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các ngành, các cấp, kể cả các tổ chức đoàn thể địa phương. Theo đó, việc phân công cán bộ thường xuyên phối hợp chặt chẽ cùng tổ chức đại diện nông dân theo dõi tình hình thực hiện đã được quan tâm chỉ đạo, nhờ vậy đã kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các phương án liên kết; song song đó, ngành chức năng cũng tạo điều kiện, thậm chí vận động các doanh nghiệp, cơ sở xay xát mua lúa tại địa phương tham gia ký kết hợp đồng tiêu thụ lúa cho nông dân (như cách làm ở Cái Bè, Cai Lậy...). Công tác quản lý Nhà nước về giống lúa, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật được tăng cường, góp phần hạn chế tình trạng vật tư nông nghiệp kém chất lượng; một số cánh đồng liên kết sản xuất theo hướng an toàn có kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm đạt tiêu chuẩn GAP được bán với giá cao hơn từ 300 - 400 đồng/kg so với lúa hàng hóa thông thường (các xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông...). Tuy nhiên, bên cạnh kết quả trên cũng còn một số mặt hạn chế, như: Diện tích thực hiện được của một số doanh nghiệp có phương án cánh đồng lớn được duyệt vẫn còn thấp, giá lúa tiêu thụ trong vụ Đông Xuân năm nay giảm so cùng kỳ cũng gây khó khăn trong việc thực hiện các phương án liên kết sản xuất - tiêu thụ...

Để việc thực hiện cánh đồng liên kết trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nông dân và doanh nghiệp, thiết nghĩ, cần tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp: Chính quyền cơ sở cần tiếp tục tuyên truyền để cho người dân tham gia sản xuất lúa hiểu rõ vai trò, lợi ích lâu dài của việc sản xuất theo hướng liên kết sản xuất tiêu thụ, qua đó nâng cao tinh thần hợp tác, đảm bảo sự tuân thủ, chấp hành để mối liên kết lâu dài, bền vững. Về phía các doanh nghiệp, thương nhân cũng cần thiết lập và duy trì được mối liên kết cùng tổ chức đại diện nông dân và nông dân trên cơ sở ổn định và hài hòa lợi ích; tăng cường mối "liên kết ngang" giữa đơn vị cung ứng đầu vào và đầu ra sản phẩm; thực hiện ký kết hợp đồng đảm bảo tính pháp lý, tránh tùy tiện vi phạm giữa các bên (trường hợp bất khả kháng cũng phải được sự "tự nguyện thỏa thuận" giữa các bên như trong vụ Đông Xuân năm nay có 113 ha trong Phương án cánh đồng liên kết của Công ty Lương thực tỉnh do nông dân không đồng ý giá Công ty đề xuất, do vậy 2 bên cùng thống nhất để nông dân bán lúa ra bên ngoài và thu hồi chi phí giống của Công ty cung ứng ban đầu).

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp cần tăng cường công tác phối hợp trong hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo tập huấn cho nông dân, đặc biệt quan tâm hỗ trợ cho các hợp tác xã có đủ năng lực và nguồn lực chủ động xây dựng và thực hiện sản xuất theo hướng GAP, vừa góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, vừa thúc đẩy, tạo xu thế phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao, ứng dụng khoa học vào sản xuất hiệu quả. Các cơ quan chức năng cần tăng cường hướng dẫn thành lập các hợp tác xã, trước mắt có thể xem xét, vận động nâng lên từ các tổ hợp tác, tổ sản xuất tham gia liên kết, qua đó, tạo thuận lợi cho nông dân tiếp cận được các cơ chính sách hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời xúc tiến mời gọi, vận động thêm các doanh nghiệp tham gia cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ lúa đầu ra cho nông dân, tạo sự an tâm cho nông dân để họ tập trung sản xuất. Các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ đầu tư mở rộng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng như các cống, đập, trạm bơm, các tuyến kênh, đầu tư giao thông nông thôn..., tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân trong việc sản xuất, thu hoạch và vận chuyển lúa.

Một điểm cũng cần chú ý, đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã hiện chưa tham gia phương án liên kết - tức chưa xây dựng phương án để cấp thẩm quyền duyệt, nếu có nhu cầu thực hiện liên kết tiêu thụ với tổ chức đại diện nông dân, thì cần phải có hợp đồng liên kết tiêu thụ chặt chẽ, ổn định vào đầu vụ, trên cơ sở đó, ngành chức năng và chính quyền cơ sở sẽ theo dõi, giám sát cũng như hỗ trợ thực hiện... Được biết, trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019, mặc dù không tham gia phương án cánh đồng liên kết, nhưng các thương nhân tại địa phương như các Doanh nghiệp tư nhân Trữ Nguyên, Ngọc Oanh, Phước Thành, Vinh Hiển, Tân Tạo, Tân Hồng, Bùi Thị Quyên Thảo... cũng đã trực tiếp thỏa thuận tiêu thụ lúa cuối vụ với diện tích thu hoạch 2.160 ha của 2.335 hộ dân tại 02 huyện Gò Công Tây và Gò Công Đông, cho thấy lực lượng thương nhân cũng luôn "đồng hành cùng nông dân". Chính vì vậy, về lâu dài, việc gắn kết giữa các bên (thương nhân và nông dân) thiết nghĩ cũng cần được thiết lập dần theo quỹ đạo của mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ, có sự quản lý của Nhà nước như đã nêu trên...

Q.A.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: