Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
16/03/2020 - Lượt xem: 691

Chiều ngày 13/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG), sơ kết 03 tháng vận hành Cổng DVCQG và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo (HTTTBC) Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Chiều ngày 13/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG), sơ kết 03 tháng vận hành Cổng DVCQG và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo (HTTTBC) Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.

Sau 03 tháng vận hành Cổng DVCQG đã kết nối, tích hợp giữa Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng DVCQG. Tính đến ngày 11/3/2020 có trên 77.200 tài khoản đăng nhập; hơn 20,9 triệu người truy cập tìm hiểu thông tin dịch vụ; trên 2,6 triệu bộ hồ sơ đồng bộ trạng thái, trong đó có 13.681 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng DVCQG. Tính từ thời điểm khai trương đến nay, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG 161 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; đưa vào vận hành Hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện dịch vụ công. Chuẩn hóa, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, các Bộ, ngành, địa phương đã công khai 6.956 TTHC, trong đó cắt giảm, bãi bỏ 544 TTHC hết hiệu lực, trùng lắp so với trước... Đây là kết quả tích cực khi Cổng DVCQG được người dân, doanh nghiệp quan tâm, hưởng ứng, góp phần vào quá trình cải cách TTHC mạnh mẽ của Chính phủ.

Tại hội nghị, Văn phòng Chính phủ chính thức khai trương HTTTBC Chính phủ có địa chỉ: www.baocaochinhphu.gov.vn. HTTTBC Chính phủ là hệ thống thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước, nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống nhằm bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới lề lối phương thức làm việc với ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 sẽ kết nối HTTTBC Chính phủ với 100% các hệ thống báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương hoặc hệ thống thông tin chuyên ngành có khả năng trích xuất số liệu báo cáo để hình thành HTTTBC quốc gia. Đến năm 2025, mục tiêu có 100% báo cáo định kỳ do Bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (không bao gồm nội dung mật), 100% báo cáo trong Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế, xã hội được gửi, nhận qua HTTTBC Chính phủ... Lợi ích của HTTTBC Chính phủ nếu điện tử hóa, hệ thống tổng hợp, thì người có trách nhiệm của mỗi cấp báo cáo chỉ xem và bấm duyệt, gửi báo cáo, mà không phải tổng hợp, tiết kiệm được thời gian cho bước tổng hợp ước tính là 6/10 ngày, số ngày công tiết kiệm được là 4.752 ngày công/năm và sẽ tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước khoảng 460 tỷ đồng/năm.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất lớn, tiết kiệm được thời gian, kinh phí cho người dân và doanh nghiệp; góp phần phòng, chống tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt… Thủ tướng nhấn mạnh: "Cái gì có lợi cho người dân thì chúng ta nên thực hiện, có lợi cho doanh nghiệp, giảm chi phí thì chúng ta nên quan tâm". Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cần tính toán chặt chẽ, cần tiếp tục đổi mới, cải tiến quy trình, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ. Tập trung rà soát, cắt giảm TTHC, chi phí cho doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận, giải quyết đúng tiến độ, chất lượng đối với các dịch vụ công đã tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG, đồng thời, thường xuyên cải tiến, đổi mới quy trình, thủ tục để nâng cao chất lượng phục vụ. Với các dịch vụ mới tổ chức thí điểm tại một số tỉnh, thành phố như: Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; kê khai và thu phí, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; kê khai và thu thuế doanh nghiệp,… Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Công an, Tài chính, Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện và triển khai toàn quốc trước ngày 30/6/2020. Tiếp tục chuẩn hóa thông tin, dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành chưa hoàn thành kết nối, tích hợp với Cổng DVCQG khẩn trương triển khai các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm hoàn thành kết nối ngay trong tháng 3/2020. Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, tiền phạt xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết TTHC, thực hiện dịch vụ công trên Cổng DVCQG, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, góp phần thực hiện thành công giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Bảo đảm sự ổn định, thông suốt của hệ thống Cổng DVCQG; phát triển hạ tầng thông tin đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, phải bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng. Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu.

Việc ra mắt HTTTBC Chính phủ đã góp phần quan trọng phục vụ trực tiếp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, ngành, địa phương; thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với HTTTBC của Chính phủ để sớm hình thành HTTTBC quốc gia phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính, nhất là việc tích hợp các chỉ tiêu kinh tế, xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao.

Phương Thanh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-