Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Khai mạc Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10/07/2019

Sáng ngày 09/7/2019, Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa IX đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.

Sáng ngày 09/7/2019, Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa IX đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.


Quang cảnh Kỳ họp thứ 9.

Đến dự phiên khai mạc kỳ họp có ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam; ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; ông Đặng Ngọc Huy, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang khóa XIV; ông Hoàng Bổng, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực 9; các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh; 57/62 đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và một số doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh; đại diện UBND các huyện, thành phố, thị xã, đại diện cử tri các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung của kỳ họp; đồng thời, ông nhấn mạnh, năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; là cơ sở cho việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 2015 - 2020. Qua 6 tháng đầu năm 2019, các cấp, các ngành và các địa phương của tỉnh đã triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, hạn mặn và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo trật tự - an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng của tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là việc thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trên đà tăng trưởng kinh tế của năm 2018, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội những tháng đầu năm 2019 của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả đáng phấn khởi, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên.

Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, Chủ tịch HĐND đề nghị các vị đại biểu HĐND tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung cho ý kiến, thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện. Ông cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tham dự đầy đủ các phiên họp tại kỳ họp, kịp thời nắm bắt các nhiệm vụ và chủ động đề ra các giải pháp tích cực để phối hợp thực hiện một cách tốt nhất.


Chủ tọa kỳ họp.

Được biết, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Xem xét 22 tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh để phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống của nhân dân; công tác giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX; kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 và Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; nghe Thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của nhân dân 6 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tình hình phát triển kinh tế, xã hội, kết quả thu, chi ngân sách, đầu tư công; kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019; công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; công tác xét xử và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm 2019; công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tiến hành thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.


Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp, ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ghi nhận những kiến nghị và đánh giá cao những thành tựu phát triển khá toàn diện mà tỉnh Tiền Giang đã đạt được, góp phần quan trọng vào thành công chung của cả nước; đồng thời, biểu dương sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm của UBND tỉnh, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh và sự nỗ lực, đồng thuận của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Tiền Giang. Ông đánh giá, trong những năm qua, HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang tiếp tục được đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và các nghị quyết của cấp ủy. Với tinh thần thẳng thắn, xem xét các vấn đề một cách khách quan, khoa học, ông đề nghị Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh cần phân tích, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh trong 6 tháng vừa qua, đề ra các giải pháp phù hợp; chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, chính quyền tỉnh Tiền Giang phải có cơ chế, chính sách, giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề bức xúc mà cử tri và đồng bào tỉnh Tiền Giang đang mong muốn, như: Việc làm, đời sống người lao động có thu nhập thấp; giải phóng mặt bằng triển khai dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và cầu Mỹ Thuận 2; tăng cường xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp địa phương; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; an ninh trật tự, an toàn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông; phòng, chống cháy nổ; chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chuyển đổi sản xuất, ngành nghề, ưu tiên cho công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, các ngành có giá trị gia tăng cao,… và một số nội dung quan trọng khác.


Ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang tặng hoa cho ông Uông Chu Lưu,
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại kỳ họp.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang chân thành cảm ơn ông Uông Chu Lưu và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ban của Quốc hội đã dành thời gian đến dự kỳ họp và có ý kiến chỉ đạo sâu sắc cũng như cung cấp nhiều thông tin về kỳ họp Quốc hội vừa qua và tình hình phát triển kinh tế, xã hội cả nước nói chung, các tỉnh phía Nam nói riêng; trong đó, có tỉnh Tiền Giang. Ông khẳng định, ý kiến chỉ đạo mang tính định hướng, gợi mở của Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ được HĐND tỉnh Tiền Giang nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác và nghị quyết với mong muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhiệm kỳ.  

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 12/7/2019.

Trần Thi

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-