Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Kết quả xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" tỉnh Tiền Giang lần thứ 13 năm 2020
24/09/2019 - Lượt xem: 904

Ngày 23/9/2019, Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" tỉnh Tiền Giang họp, xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 năm 2020 cho các thầy thuốc. Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 41/2015-NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ, Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 năm 2020 như sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ (%)

Nam

Nữ

1

Nguyễn Khánh Hòa Đồng

1963

 

Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế

10/11

90,90

2

Nguyễn Trọng Hảo

1969

 

Phó Trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế

10/11

90,90

3

Lê Thanh Bình

1969

 

Phó Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm

08/11

72,72

4

Nguyễn Văn Dương

1967

 

Phó Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm

11/11

100

5

Võ Hữu Đức

1963

 

Trưởng khoa, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm

10/11

90,90

6

Võ Văn Hùng

1961

 

Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm

11/11

100

7

Võ Giáp Hùng

1969

 

Phó Trưởng khoa, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm

08/11

72,72

8

Lê Thúy Phượng

 

1968

Trưởng khoa, Khoa Nội A, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm

11/11

100

9

Nguyễn Văn Quân

1965

 

Trưởng khoa, Khoa Nội B, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm

09/11

81,81

10

Nguyễn Văn Thành

1964

 

Trưởng khoa, Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm

11/11

100

11

Trần Văn Thảnh

1962

 

Trưởng khoa, Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm

11/11

100

12

Võ Thị Tiến

 

1964

Điều dưỡng trưởng, Khoa Nhi, Bện viện Đa khoa Trung tâm

11/11

100

13

Nguyễn Thị Huyền

 

1969

Trưởng khoa, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công

11/11

100

14

Phan Văn Hồng

1965

 

Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền

11/11

100

15

Trần Việt Tuấn

1964

 

Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt

11/11

100

16

Nguyễn Văn Dũng

1965

 

Phó Trưởng phòng, Phòng  Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

09/11

81,81

17

Trần Việt Đệ

1961

 

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

11/11

100

18

Nguyễn Văn Lê

1960

 

Trưởng phòng, Phòng Khám Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

10/11

90,90

19

Nguyễn Văn Thanh

1969

 

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy

11/11

100

20

Ngô Văn Năm

1968

 

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy

10/11

90,90

21

Trần Văn Lĩnh

1972

 

Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy

10/11

90,90

22

Thái Văn Quẩn

1975

 

Trưởng phòng, Phòng Khám Đa khoa Long Trung, Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy

10/11

90,90

23

Nguyễn Thị Kim Châu

 

1961

Nguyên Phó Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Tây

10/11

90,90

24

Trần Thị Cúc

 

1968

Trưởng phòng, Phòng Y tế huyện Cai Lậy

09/11

81,81

25

Phạm Thanh Hồng

1971

 

Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy

06/11

54,54

26

Nguyễn Thế Hùng

1960

 

Trưởng khoa, Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy

10/11

90,90

27

Nguyễn Hiếu Nghĩa

1965

 

Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy

09/11

81,81

28

Nguyễn Thanh Sơn

1962

 

Trưởng khoa, Khoa Nội tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

11/11

100

29

Đỗ Thanh Hoàng

1965

 

Trưởng khoa, Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

10/11

90,90

30

Trần Thị Diệu

 

1971

Trưởng khoa, Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

10/11

90,90

31

Trần Đông Hải

1965

 

Trưởng khoa, Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

09/11

81,81

32

Lê Thị Kiều Nga

 

1967

Phó Trưởng phòng, Phòng khám Đa khoa Vĩnh Kim, Trung tâmY tế huyện Châu Thành

10/11

90,90

33

Đỗ Thị Mỹ Dung

 

1968

Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho

11/11

100

34

Nguyễn Văn Trạng

1963

 

Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho

11/11

100

35

Đặng Thị Mười

 

1966

Trưởng khoa, Khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo

11/11

100

36

Giảng Văn Phi Điền

1964

 

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây

10/11

90,90

37

Nguyễn Văn Mừng

1964

 

Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây

10/11

90,90

38

Lý Kim Bình

1957

 

Nhân viên Phòng Y tế huyện Gò Công Tây

09/11

81,81

39

Nguyễn Công Quang

1962

 

Trưởng phòng, Phòng Y tế huyện Gò Công Đông

11/11

100

40

Phạm Văn Thạch

1971

 

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông

09/11

81,81

41

Nguyễn Văn Chiến

1963

 

Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông

10/11

90,90

42

Lê Hoàng Vũ

1966

 

Trưởng khoa, Kha Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông

10/11

90,90

43

Đỗ Hữu Vị

1971

 

Trưởng khoa, Khoa Y tế công cộng và An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông

10/11

90,90

44

Võ Tấn Giáp

1964

 

Trưởng khoa, Khoa Nội tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông

10/11

90,90

45

Nguyễn Thị Ngọc Trầm

 

1969

Trưởng khoa, Khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông

10/11

90,90

Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" tỉnh Tiền Giang thông báo, niêm yết để các cá nhân, đơn vị biết kết quả xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 năm 2020.

Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết (24/9/2019), nếu không có kiến nghị, phản ánh kết quả xét tặng nêu trên, Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành làm thủ tục trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-