Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Kế hoạch triển khai thực hiện về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
17/01/2021 - Lượt xem: 306

Ngày 23/12/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 352/KH-UBND về triển khai thực hiện về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23/12/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 352/KH-UBND về triển khai thực hiện về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm thực hiện việc kiểm soát đúng và đầy đủ, chính xác tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phục vụ tích cực cho công tác cán bộ và phòng, chống tham nhũng; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc kiểm soát tài sản, thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo đúng trách nhiệm được quy định của Luật Phòng chống tham nhũng 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện đúng nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 33 Luật Phòng chống tham nhũng 2018; thực hiện công khai minh bạch bản kê khai tài sản, thu nhập và các trách nhiệm có liên quan đến bản kê khai theo quy định của pháp luật.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh thực hiện các nội dung sau: Tổ chức hội nghị trực tuyến để triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Mục 6 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh và hướng dẫn biểu mẫu kê khai; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập; bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin về kiểm soát tài sản và thu nhập; báo cáo việc thực hiện kê khai, tổ chức công khai tài sản thu nhập; xử lý vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đồng thời, giao Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các ngành, các cấp trong tỉnh theo nội dung Kế hoạch này, Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP để quán triệt và thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thời gian theo quy định. Trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 cần lưu ý thực hiện nội dung này để chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, hạn chế; dự trù kinh phí tổ chức hội nghị triển khai tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổng hợp, báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch này; báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện sau khi hoàn thành việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo Kế hoạch đề ra...

          Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-